Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

16 i 17 marca 2011 r. odbyło się 80. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas obrad rozpatrzono wniosek przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy "Historia polonijnego ruchu sportowego w latach 1887-2011". Ekspozycja prezentuje ciekawy, nieznany szerzej fragment polskiej historii, ukazuje także sport polonijny jako interesujące zjawisko socjologiczne, które odgrywało i wciąż odgrywa rolę ważnego czynnika integrującego polską diasporę.

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie wystawy w Senacie oraz jej otwarcie 6 lipca 2011 r. Ekspozycja nie generuje kosztów dla Kancelarii Senatu.

Sprawy Polonijne:

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował o środkach finansowych pozostających w dyspozycji prezydium na zadania zlecone o charakterze programowym i inwestycyjnym w 2011 r.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie. Postanowiono odłożyć rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie, dotyczącego zadania "Polacy na Ukrainie na progu XXI wieku" (dofinansowanie badań i konferencji). Pozostałe wnioski rozpatrzono i jednomyślnie podjęto decyzję zgodnie z zestawieniem.

Prezydium rozpatrzyło także wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie. Jednomyślnie podjęto decyzję zgodnie z zestawieniem.

Postanowiono również o ujmowaniu zakresu rzeczowego "Koszty Nadzoru Inwestorskiego" w kosztach pośrednich realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym. W związku z tym zmniejszeniu uległy kwoty kosztów bezpośrednich we wszystkich zadaniach zleconych do realizacji w 2011 r.

Prezydium Senatu zapoznało się z informacją o wnioskach o zlecenie zadań o charakterze programowym, które zostały złożone z naruszeniem terminu i podjęło następujące decyzje:

  • wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: pomoc Polakom i Polonii na Wschodzie - wspieranie oświaty. Postulowana dotacja - 28 865 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury;
  • wniosek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział w Tarnowie: edukacyjna kolonia letnia dla dzieci pochodzenia polskiego z Ukrainy. Postulowana dotacja - 21 600 zł. Prezydium zdecydowało dopuścić wniosek do procedury;
  • wniosek Stowarzyszenia Managerów Artystów Polskich w Warszawie: Nowy Jork - maraton. Postulowana dotacja - 645 600 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury;
  • wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: pomoc Polakom i Polonii na Wschodzie - promowanie kultury polskiej i ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju. Postulowana dotacja - 189 427 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury;
  • wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: "Nim śmierć mój kształt na wieki spełni" - konkurs o twórczości Czesława Miłosza na Wileńszczyźnie. Postulowana dotacja - 26 700 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • wniosek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział w Bytomiu: "Komu bije dzwon". Postulowana dotacja - 16 000 zł. Prezydium zdecydowało dopuścić wniosek do procedury.

Na zakończenie posiedzenia minister Ewa Polkowska, szef Kancelarii Senatu przedstawiła informację na temat rozliczenia przez senatorów kosztów działalności biur w 2010 r. Do 14 marca 2011 r. rozliczenie roczne złożyło 96 senatorów. Marszałek Bogdan Borusewicz zdecydował, że osobiście przeprowadzi rozmowy z senatorami, którzy dotychczas nie rozliczyli kosztów działalności swoich biur w 2010 r.