Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

4 marca 2011 r. odbyło się 79. posiedzenie Prezydium Senatu.

Na wniosek przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie w Senacie konferencji "Myśl społeczno-polityczna Jana Pawła II. Wskazania dla polityków". Celem spotkania jest ustalenie najlepszych sposobów spożytkowania pro publico bono spuścizny intelektualnej Ojca Świętego, dla pożytku Rzeczypospolitej i praktyki działalności publicznej. Podczas konferencji, w której udział wezmą parlamentarzyści, politycy, przedstawiciele Episkopatu Polski, organizacji pozarządowych i prasy, naukowcy z wydziałów teologii i nauk społecznych, referaty przedstawią naukowcy, przedstawiciele Kościoła katolickiego i prawnicy.

Następnie rozpatrzono wniosek przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senatora Stanisława Piotrowicza o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji "Odzyskać z niepamięci - obchody 66. rocznicy wyzwolenia obozu w Ravensbrück", a także wystawy portretów przedstawiających kobiety ocalałe z obozu. Konferencja zostanie przygotowana wspólnie z Fundacją na Rzecz Kobiet "Ja Kobieta" oraz Fundacją "Mecenat Sztuki", we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Celem spotkania jest utrwalenie bezcennych wspomnień o Ravensbrück, przekazanych przez polskie kobiety - Żywych Świadków Historii.

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji 8 kwietnia 2011 r. i wystawy - 28 marca-10 kwietnia 2011 r., a także zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Prezydium nie wyraziło natomiast zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy malarstwa irańskiego. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpił przewodniczący Polsko-Irańskiej Grupy Parlamentarnej senator Maciej Grubski.

Sprawy Polonijne:

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski przedstawił informację na temat środków finansowych pozostających w dyspozycji prezydium i przeznaczonych na zadania zlecone o charakterze programowym i inwestycyjnym w 2011 r.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

 • wniosek Stowarzyszenia Szkoła Liderów w Warszawie: program dla absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych; 3 głosami za, przy 1 głosie przeciw, postanowiono przyznać dotację;
 • wniosek Stowarzyszenia Szkoła Liderów w Warszawie: III Szkoła Liderów Polonijnych; 3 głosami za, przy 1 głosie przeciw, postanowiono przyznać dotację.

Rozpatrzono także pozostałe wnioski i jednomyślnie podjęto decyzję zgodnie z zestawieniem.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym, polegających na zakupie środków trwałych i przyznanie dotacji na ich wykonanie. Rozpatrzono wnioski i jednomyślnie podjęto decyzję zgodnie z zestawieniem.

Wnioski odłożone:

 • wniosek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Naczelnictwo w Warszawie: Centrum Polonijne w Zdołbunowie - organizacja i wyposażenie biblioteki i świetlicy polonijnej. Prezydium postanowiło przyznać dotację w wysokości 12 582 zł.

Prezydium Senatu zapoznało się z informacją o wnioskach o zlecenie zadania charakterze programowym i inwestycyjnym, które zostały złożone z naruszeniem terminu, i podjęło następującą decyzję:

 • wniosek Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej: Święta Wielkanocne z polskimi sierotami z Ukrainy i Białorusi. Postulowana dotacja - 35 000 zł. Prezydium zdecydowało dopuścić wniosek do procedury;
 • wniosek Stowarzyszenia "Raciechowice" w Raciechowicach: "Mosty przyjaźni - z Kirgistanu do Polski". Postulowana dotacja - 92 200 zł. Prezydium zdecydowało dopuścić wniosek do procedury;
 • wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: promocja folkloru polskiego w Patagonii. Postulowana dotacja - 39 878 zł. Prezydium zdecydowało dopuścić wniosek do procedury;
 • wniosek Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej: ETNO -inspiracje 2011, Zalipie. Postulowana dotacja - 60 000 zł. Prezydium zdecydowało dopuścić wniosek do procedury;
 • wniosek Prowincji Świętego Antoniego i Błogosławionego Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych: spektakl Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie "Mój syn Maksymilian" w Młodzieżowym Centrum Pokoju i Pojednania w Bolszowcach, na Ukrainie. Postulowana dotacja - 20 000 zł. Prezydium zdecydowało dopuścić wniosek do procedury;
 • wniosek Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej: wpływ systemu wyborczego na kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego - doświadczenia Polonii na Zachodzie i Wschodzie. Postulowana dotacja - 75 000 zł. Prezydium zdecydowało dopuścić wniosek do procedury;
 • wniosek Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej: Kongres Gospodarczy Polonii. Próba integracji biznesu polonijnego. Postulowana dotacja - 105 000 zł. Prezydium zdecydowało dopuścić wniosek do procedury;
 • wniosek Prowincji Świętego Antoniego i Błogosławionego Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych: szkolenie "Społeczeństwo obywatelskie" dla byłych stypendystów i liderów w Bolszowcach, na Ukrainie. Postulowana kwota dotacji - 20 000 zł. Prezydium zdecydowało dopuścić wniosek do procedury;
 • wniosek Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku: zakup lokalu i adaptacja na świetlicę dla dzieci i młodzieży oraz szkółkę sobotnio-niedzielną języka polskiego przy Bazylice Archikatedralnej we Lwowie. Postulowana dotacja - 393 110 zł. Prezydium zdecydowało dopuścić wniosek do procedury.

Podczas posiedzenia wicemarszałek Marek Ziółkowski poinformował o planowanym 16 marca 2011 r. posiedzeniu Zespołu Doradców ds. Zmian w Prawie Samorządu Terytorialnego.

Minister Ewa Polkowska, szef Kancelarii Senatu, na podstawie informacji Państwowej Komisji Wyborczej poinformowała natomiast o konieczności nowelizacji ustawy z 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.