Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

26 stycznia 2011 r. odbyło się 77. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas obrad rozpatrzono wniosek przewodniczącego delegacji Sejmu i Senatu RP na Konferencję Parlamentarną Morza Bałtyckiego w sprawie wyrażenia zgody na wzrost od 2012 r. składki rocznej płaconej przez Senat na pokrycie kosztów funkcjonowania konferencji. Wynika to z zaproponowanego przez przewodniczącą KPMB Cristinę Gestrin modelu wspólnego pokrywania kosztów przez wszystkie parlamenty członkowskie, polegającego na proporcjonalnym zwiększeniu składki od 2012 r. Prezydium zdecydowało, że uwzględni tę propozycję w planie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2012.

Prezydium zapoznało się także z projektem uchwały w sprawie powołania zespołu doradców do spraw zmian w prawie samorządu terytorialnego. Po zapoznaniu się z informacją Agaty Karwowskiej-Sokołowskiej, z której wynika, że wszystkie zaproponowane osoby wyraziły zgodę na wejście w skład zespołu, podjęto uchwałę w sprawie powołania zespołu doradców do spraw zmian w prawie samorządu terytorialnego.

Sprawy polonijne

Prezydium Senatu, po przeanalizowaniu planu podziału budżetu na zadania programowe na 2011 r. w kształcie zaproponowanym przez Biuro Polonijne Kancelarii Senatu, postanowiło ten podział przyjąć.

Następnie prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie i podjęło decyzję zgodnie z zestawieniem.

Prezydium postanowiło odłożyć rozpatrzenie następujących wniosków:

  • wniosek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Wrocławski we Wrocławiu: zadanie edukacyjno-historyczne - spektakl "Katyń" zespołu teatralnego "Tęcza" z Lidy;
  • wniosek Stowarzyszenia Odra-Niemen we Wrocławiu: Pamięć o kresowych bohaterach - tablica upamiętniająca żołnierzy Armii Krajowej obwodu Wołkowysk.

Prezydium Senatu zapoznało się z informacją na temat wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym, które zostały złożone z naruszeniem terminu i podjęło następujące decyzje:

  • wniosek Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych w Warszawie: doradztwo dla polskich przedsiębiorców w Zjednoczonym Królestwie, związane z założeniem lub przeniesieniem działalności gospodarczej w Polsce. Postulowana dotacja - 208 500 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • wniosek Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych w Warszawie: konferencje dotyczące zasad i możliwości współpracy polskich i brytyjskich uniwersytetów w dziedzinie "Research and Development", zatytułowane "Linking Polish and British Universities for Research and Development". Postulowana dotacja - 163 500 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • wniosek Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych w Warszawie: konferencje dotyczące zasad i możliwości współpracy polskich i brytyjskich uniwersytetów w dziedzinie "Research and Development", zatytułowane "Connecting Polish and British Universities for Research and Development". Postulowana dotacja - 163 900 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • wniosek Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych w Warszawie: konferencja "Opportunities in Poland 2011" - czerwiec 2011 r. (Londyn). Postulowana dotacja - 152 250 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • wniosek Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych w Warszawie: cykl konferencji "Inspiring Polish Enterprenuers" - wrzesień 2011 r. (Londyn, Nottingham, Edynburg). Postulowana dotacja - 185 000 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • wniosek Fundacji Współpracy Kobiet NEWW - Polska w Gdańsku: Polki potrafią - Polonia białoruska motorem zmian demokratycznych na Białorusi. Postulowana dotacja - 693 500 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.