Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

26 października 2010 r. odbyło się 71. posiedzenia Prezydium Senatu.

Sprawy polonijne

Prezydium zapoznało się z informacją o wnioskach o zlecenie zadań o charakterze programowym i inwestycyjnym, które zostały złożone z naruszeniem terminu, i podjęło następujące decyzje:

 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlano-instalacyjne w szkole średniej w Połukniach na Litwie, postulowana dotacja: 180 489 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlano-instalacyjne w Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie na Litwie, postulowana dotacja: 742 126 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlano-instalacyjne w szkole podstawowej w Podborzu na Litwie, postulowana dotacja: 179 358 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlano-instalacyjne w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilnie na Litwie, postulowana dotacja: 170 884,00 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlane w Domu Polskim w Nydku w Czechach, postulowana dotacja: 12 942 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlano-izolacyjne i montażowe w Domu Kultury Polskiej w Wilnie na Litwie, postulowana dotacja: 312 374,00 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlane, wykończeniowe w nowo budowanym Ośrodku Edukacji i Kultury dla Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie na Białorusi, postulowana dotacja: 289 305 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • wniosek Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanie): odbudowa i adaptacja polskiego klasztoru z przeznaczeniem na Młodzieżowe Centrum Pokoju i Pojednania
  w Bołszowcach na Ukrainie - kontynuacja, postulowana dotacja: 425 412 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • wniosek Towarzystwa Tradycji Akademickiej w Warszawie: prace konserwatorsko-restauratorskie w dawnym karcerze w Rydze, postulowana dotacja: 164 858 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.