Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

2 lipca 2010 r. odbyło się 65. posiedzenie Prezydium Senatu.

Sprawy polonijne:

Wnioski odłożone 26 maja 2010 r.:

  • wniosek Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie: program wspierania kursu języka polskiego i kultury polskiej na Wydziale Germanistyki i Slawistyki Uniwersytetu Manitoba w Winnipeg, w Kanadzie. Prezydium rozpatrzyło wniosek i zdecydowało przyznać dotację w wysokości 92 783,51 zł, w tym koszty pośrednie do kwoty 2783,51 zł.

Prezydium zapoznało się z informacją o wnioskach o zlecenie zadania o charakterze programowym i inwestycyjnym, które zostały złożone z naruszeniem terminu:

Wnioski o charakterze programowym:

  • wniosek Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie: letnie, polonijne warsztaty artystyczne "Dzieci bez granic" w Antwerpii. Postulowana dotacja - 32 352,52 zł. Prezydium zdecydowało dopuścić wniosek do procedury.

Wnioski o charakterze inwestycyjnym:

  • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlano-instalacyjne w przedszkolu w Daugvapilsie, na Łotwie. Postulowana dotacja - 580 487 zł. Prezydium zdecydowało dopuścić wniosek do procedury.

Wnioski o zakup środków trwałych:

  • wniosek Towarzystwa Rapperswilskiego: organizacja wystawy upamiętniającej 140. rocznicę powstania Muzeum Polskiego w Raperswilu. Postulowana dotacja - 256 500 zł. Prezydium zdecydowało dopuścić wniosek do procedury.

Letnie pobyty polonijne w Polsce w 2010 r. - prezydium przyjęło do wiadomości przedstawione przez dyrektora Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artura Kozłowskiego zestawienie letnich pobytów polonijnych w kraju w 2010 r.

Marszałek Bogdan Borusewicz zwrócił się z prośbą do przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senatora Andrzeja Persona o zapoznanie członków komisji z informacją dotyczącą letnich pobytów polonijnych w Polsce oraz zaapelował ich udział w realizowanych projektach.