Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

29 kwietnia 2010 r. odbyło się 62. posiedzenie Prezydium Senatu.

Przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senator Zbigniew Szaleniec poinformował, że po rozpatrzeniu przez komisję sprawy nieobecności senatora Tomasza Misiaka bez usprawiedliwienia na więcej niż dwóch posiedzeniach Senatu w ciągu roku, działając na podstawie art. 25 ust. 2 Regulaminu Senatu, postanowiono zwrócić uwagę senatorowi T. Misiakowi. Prezydium Senatu przyjęło do wiadomości uchwałę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich poinformował także o rozpatrzeniu przez komisję sprawy nieobecności senatora Krzysztofa Zaremby bez usprawiedliwienia na więcej niż trzech posiedzeniach komisji w ciągu roku. Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, działając na podstawie art. 25 ust. 2 Regulaminu Senatu, postanowiła udzielić upomnienia senatorowi K. Zarembie. Prezydium Senatu przyjęło do wiadomości uchwałę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie.

Sprawy polonijne:

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

kierunek 1: wspieranie organizacji i środowisk polonijnych i polskich w świecie

 • wniosek Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie: współpraca i wymiana doświadczeń pracowników samorządowych rejonu wileńskiego i solecznickiego z regionem Warmii i Mazur - prezydium postanowiło odrzucić wniosek.
 • wniosek Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie: III Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii - prezydium postanowiło odłożyć wniosek.
 • wniosek Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS w Poznaniu: antena satelitarna do nauki języka polskiego w Domu Polskim w Smoleńsku - prezydium postanowiło przyznać dotację w wysokości 1000 zł.
 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2010 r. - prezydium postanowiło przyznać dotację w wysokości 150 219, 95 zł.

kierunek 4: wspieranie kształtowania postaw obywatelskich w środowiskach polonijnych i polskich

 • wniosek ZHP Główna Kwatera w Warszawie: warsztaty dla dorosłej kadry i opiekunów drużyn harcerskich z Białorusi - prezydium postanowiło przyznać dotację w wysokości 26 000 zł.

kierunek 5: upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku i kulturze oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w świecie, w szczególności wspieranie działalności programowej i infrastruktury redakcji radiowych, telewizyjnych, czasopism polonijnych i portali internetowych

 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2010 r. - prezydium postanowiło odrzucić wniosek.

Prezydium Senatu zapoznało się z informacją o wnioskach o zlecenie zadania o charakterze programowym, które zostały złożone z naruszeniem terminu, i podjęło następujące decyzje:

 • wniosek Ełckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Biała Lilia" w Ełku: obóz międzynarodowy o charakterze edukacyjnym "Poznaj swój kraj". Postulowana dotacja - 84 860,00 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • wniosek Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie: program wspierania kursu języka polskiego i kultury polskiej na Wydziale Germanistyki i Slawistyki Uniwersytetu Manitoba w Winnipeg, w Kanadzie. Postulowana dotacja- 112 359,55 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
 • wniosek Caritas Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie: wypoczynek 2010 dla Polonii z Białorusi. Postulowana dotacja - 58 800 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
 • wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej KOŁO w Warszawie: druk i oprawa III tomu książki prof. Tadeusza Wróbla "Ludzie Borysławia". Postulowana dotacja - 6740 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
 • wniosek Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie: dzień z Chopinem na statku na Sekwanie - promocja polskiej nauki, kultury i turystyki poprzez Chopina w ramach Roku Chopinowskiego 2010. Postulowana dotacja - 89 687,64 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
 • wniosek Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie: promocja polskiego sektora edukacyjnego i turystyczno-kulturalnego we Francji i w krajach francuskojęzycznych. Postulowana dotacja - 134 831,46 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
 • wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: obchody Światowego Dnia Polonii i Polaków za granicą w Wilnie. Postulowana dotacja - 44 000 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
 • wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: wsparcie czasopisma "Nowy Czas", wydawanego w Anglii. Postulowana dotacja - 116 250 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.

Podczas posiedzenia szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska przedstawiła informację dotyczącą pomocy udzielanej rodzinom ofiar katastrofy w Smoleńsku.