Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

18 lutego 2010 r. odbyło 58. posiedzenie Prezydium Senatu.

Tematem posiedzenia były sprawy polonijne:

  • wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie (kierunek 4: wspieranie kształtowania postaw obywatelskich w środowiskach polonijnych i polskich);
  • informacja w sprawie wniosków złożonych po terminie, które wpłynęły do Kancelarii Senatu do dnia 16 lutego 2010 r.