Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

4 listopada 2009 r. odbyło się 51. posiedzenie Prezydium Senatu.

Po rozpatrzeniu wniosku przewodniczących Komisji Środowiska i Senackiego Zespołu Infrastruktury prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie w Senacie konferencji "Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne". Jej celem jest zdiagnozowanie głównych przeszkód w budowie polskiej infrastruktury i określenie kierunków pożądanych zmian legislacyjnych w tym zakresie. Konferencja odbędzie się 14 grudnia 2009 r.

Podczas posiedzenia - na wniosek przewodniczących Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego oraz Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej - wyrażono także zgodę na zorganizowanie w Senacie 15 grudnia 2009 r. konferencji i wystawy "Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III Rzeczypospolitej (1990-2009)".

Ponadto prezydium rozpatrzyło pozytywnie wniosek przewodniczącego Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji "Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach samorządowych". Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2009 r.

Zaakceptowano także wniosek przewodniczącego Senackiego Zespołu Strażaków
o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji "Funkcjonowanie i finansowanie ochotniczych straży pożarnych", która odbędzie się 14 grudnia 2009 r.

Sprawy polonijne

I. Prezydium Senatu zapoznało się z informacją o wnioskach o zlecenie zadania
o charakterze inwestycyjnym, które zostały złożone z naruszeniem terminu i podjęło decyzje:

 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlano-instalacyjne w szkole średniej w Białej Wace, na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 1 414 072 zł. Stowarzyszenie postulowało zmniejszenie przyznanej dotacji o 95 702 zł. Prezydium zdecydowało dopuścić wniosek do procedury. Działając na podstawie § 7 ust. 2 swojej uchwały z 26 lutego 2008 r. w sprawie zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, prezydium wyraziło zgodę na zmniejszenie dotacji.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska": roboty budowlano-instalacyjne w szkole średniej w Jaszunach, na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 3 038 487 zł. Stowarzyszenie postulowało zmianę zakresu przeznaczenia przyznanej dotacji. Prezydium postanowiło dopuścić wniosek do procedury. Działając na podstawie § 7 ust. 2 swojej uchwały z 26 lutego 2008 r. w sprawie zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, prezydium wyraziło zgodę na zmianę zakresu przeznaczenia przyznanej dotacji.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlane w Domu Polskim w Nawisu, w Czechach. Całkowity koszt realizacji zadania - 867 321 zł, postulowana dotacja - 165 134 zł. Prezydium postanowiło dopuścić wniosek do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlane w Szkole Początkowej "Zielone Wzgórze" w Wilnie, na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 963 289 zł. Stowarzyszenie postulowało zmniejszenie przyznanej dotacji o 45 529 zł. Prezydium postanowiło dopuścić wniosek do procedury. Działając na podstawie § 7 ust. 2 swojej uchwały z 26 lutego 2008 r. w sprawie zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, prezydium wyraziło zgodę na zmniejszenie dotacji.
 • Wniosek Prowincji Świętego Antoniego i błogosławionego Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów) w Krakowie: odbudowa i adaptacja polskiego klasztoru z przeznaczeniem na Młodzieżowe Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach, na Ukrainie. Całkowity koszt realizacji zadania - 1 117 009 zł, postulowana dotacja - 396 594 zł. Prezydium postanowiło dopuścić wniosek do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: przebudowa obiektu na przedszkole w Niemenczynie, na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 1 762 394 zł. Stowarzyszenie postulowało zmniejszenie przyznanej dotacji o 781 686 zł. Prezydium postanowiło dopuścić wniosek do procedury. Działając na podstawie § 7 ust. 2 swojej uchwały z 26 lutego 2008 r. w sprawie zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, prezydium wyraziło zgodę na zmniejszenie dotacji.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlano-instalacyjne w szkole średniej w Sudanach, na Litwie. Całkowity koszt zadania - 481 871 zł. Stowarzyszenie postulowało zmniejszenie przyznanej dotacji o 368 128 zł. Prezydium postanowiło dopuścić wniosek do procedury. Działając na podstawie § 7 ust. 2 swojej uchwały z 26 lutego 2008 r. w sprawie zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, prezydium wyraziło zgodę na zmniejszenie dotacji.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: przebudowa Domu Polskiego w Buenos Aires, w Argentynie. Stowarzyszenie postulowało zmianę zakresu przeznaczenia przyznanej dotacji. Prezydium postanowiło dopuścić wniosek do procedury. Działając na podstawie § 7 ust. 2 swojej uchwały z 26 lutego 2008 r. w sprawie zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, prezydium wyraziło zgodę na zmianę zakresu przeznaczenia przyznanej dotacji.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: zakup budynku z przeznaczeniem na siedzibę TKPZL w Mościskach, na Ukrainie. Całkowity koszt realizacji zadania - 122 500 zł, postulowana dotacja - 122 500 zł. Prezydium postanowiło dopuścić wniosek do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlano-instalacyjne w pomieszczeniach grup przedszkolnych i nauczania początkowego wraz z zakupem sprzętu i mebli dla grupy przedszkolnej w szkole średniej w Trokach, na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 569 000 zł, postulowana dotacja - 569 000 zł. Prezydium postanowiło dopuścić wniosek do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlano-instalacyjne w szkole średniej w Południach, na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 264 000 zł, postulowana dotacja - 264 000 zł. Prezydium postanowiło dopuścić wniosek do procedury.

II. Prezydium Senatu zapoznało się z prośbą Fundacji "Semper Polonia" odnośnie do zadania dotyczącego działań fundacji na rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2009 r. Fundacja postulowała zmianę zakresu przeznaczenia przyznanej dotacji. Prezydium wyraziło na to zgodę.

Sprawy różne

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował o możliwości wpłynięcia wniosku dotyczącego zakupu komputerów dla redakcji "Nowego Dziennika", wydawanego w Stanach Zjednoczonych.