Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

20 października 2009 r. odbyło się 50. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia rozpatrzono wniosek przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy "Stany Zjednoczone Ameryki w polskiej historiografii i publicystyce 1764-1919". Ekspozycja zostanie przygotowana przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego w związku z przypadającą w 2009 r. 90. rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie wystawy w gmachu Senatu na przełomie stycznia i lutego 2010 r.

Sprawy Polonijne

Prezydium Senatu rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym oraz inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

Prezydium rozpatrzyło wnioski i podjęło decyzje zgodnie z zestawieniem.

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował o środkach finansowych, jakie pozostały w 2009 r. na realizację zadań zleconych z zakresu opieki nad Polonią i Polakami za granicą.