Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

7 października 2009 r. odbyło się 49. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia rozpatrzono wniosek przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senatora Kazimierza Wiatra o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji "Wychowanie fizyczne i sport w szkole". Jej celem jest wymiana informacji i doświadczeń w kontekście stanu zdrowia i aktywności młodego pokolenia. W konferencji wezmą udział przedstawiciele wyższych szkół sportowych, związków sportowych, wojewódzkich szkolnych związków sportowych, nauczyciele i wychowawcy, animatorzy sportu powszechnego i sportu szkolnego.

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji 6 listopada 2009 r. i zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Rozpatrzono także wniosek przewodniczącego Senackiego Zespołu Infrastruktury o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji "Liberalizacja przewozów pasażerskich - koniec PKP czy nowa era pomyślności kolei żelaznych". Jej celem jest rozpoznanie zagrożeń i szans polskich kolei w czasie wchodzenia w życie tzw. III pakietu kolejowego UE, oznaczającego m.in. szerokie otwarcie polskiego szlaku transportowego na przewoźników z innych krajów.

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji 20 listopada 2009 r. i z zastrzeżeniami zaakceptowało kosztorys.

Następnie rozpatrzono wniosek wiceprzewodniczącego Senackiego Zespołu Górnictwa o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji "Bezpieczeństwo w górnictwie". Jej celem jest zdiagnozowanie zagrożeń w górnictwie i wymiana poglądów na temat różnych form działalności parlamentarzystów w ich minimalizowaniu.

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji 1 grudnia 2009 r. i z zastrzeżeniami zaakceptowało kosztorys.

Podczas posiedzenia dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Świątecki poinformował o wniosku senatora o przyznanie uposażenia senatorskiego uzupełniającego. Prezydium postanowiło przyznać uposażenie senatorskie uzupełniające.

Sprawy polonijne

I. Prezydium Senatu rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym oraz inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie.

II. Prezydium Senatu zapoznało się z informacją o wnioskach - złożonych z naruszeniem terminu - o zlecenie zadania o charakterze inwestycyjnym, programowym oraz o zlecenie zadania polegającego na zakupie środków trwałych i podjęło decyzję:

Wnioski o zlecenie zadania o charakterze inwestycyjnym:

  • wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: wyposażenie studia radiowego w Dyneburgu. Całkowity koszt realizacji zadania - 120 000 zł, postulowana dotacja - 120 000 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: adaptacja pomieszczeń studia radiowego w Dyneburgu. Całkowity koszt realizacji zadania - 140 000 zł, postulowana dotacja - 140 000 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.

Wnioski o zakup środków trwałych:

  • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: zakup 3 mikrobusów dla szkół w Starych Trokach, Połukniach i Butrymańcach, na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 119 388 zł, postulowana dotacja - 119 388,00 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.

Wnioski o charakterze programowym:

  • Wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: emisja polskiego programu na antenie IV programu radia ogólnołotewskiego. Całkowity koszt realizacji zadania - 51 724,13 zł, postulowana dotacja - 51 724,13 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.