Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

16 lipca 2009 r. odbyło się 45. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium zapoznało się z informacją Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, dotyczącą analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych senatorów, złożonych do 30 kwietnia 2009 r. według stanu na 31 grudnia 2008 r. Przedstawił ją przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senator Zbigniew Szaleniec. Poinformował, że w oświadczeniach tych komisja stwierdziła szereg zróżnicowanych w formie i treści uchybień. Prezydium ustaliło, że należy poinformować indywidualnie senatorów o uchybieniach i nieprawidłowościach. Sprostowania i uzupełnienia oświadczeń powinny być skierowane do marszałka Senatu, który przekaże je do publikacji na senackiej stronie internetowej.

Sprawy polonijne

Prezydium Senatu rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie. Podjęło także decyzję zgodnie z zestawieniem.

Prezydium zapoznało się z informacją o wnioskach o zlecenie zadania o charakterze programowym, które zostały złożone z naruszeniem terminu i podjęło decyzję:

    • wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: zakup podręczników do nauki matematyki w polskich szkołach podstawowych na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania: 40 700 zł, postulowana kwota dotacji: 40 400 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury;
    • wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawiedania: dofinansowanie koncertu organowego "Trzy polonezy" z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego w polskim kościele Świętej Trójcy w Chicago. Całkowity koszt realizacji zadania: 13 200 zł, postulowana kwota dotacji: 13 200 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury;
    • wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: zakup 10 zestawów elektronicznych urządzeń audiowizualnych dla polskich szkół podstawowych na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania: 88 000 zł, postulowana kwota dotacji: 88 000 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.

Prezydium Senatu zapoznało się z informacją w sprawie wykonania budżetu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w pierwszym półroczu 2009 r. Do 30 czerwca 2009 r. Kancelaria Senatu przekazała na realizację zadań zleconych z zakresu opieki nad Polonią i Polakami za granicą środki finansowe, stanowiące 48,03% przewidzianej na ten cel kwoty.

Ponadto prezydium został przedstawiony projekt uchwały Prezydium Senatu w sprawie określenia priorytetów zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r. Po analizie prezydium zdecydowało skierować go do zaopiniowania Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski poinformował, iż z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego nawiązano współpracę w zakresie przeprowadzenia szkoleń działaczy organizacji polskich i polonijnych za granicą, dotyczących pozyskiwania środków unijnych.