Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

2 lipca 2009 r. odbyło się 44. posiedzenie Prezydium Senatu.

Sprawy Polonijne:

I. Prezydium zapoznało się z informacj± o wnioskach o zlecenie zadania o charakterze inwestycyjnym i programowym, które zostały złożone z naruszeniem terminu i podjęło decyzję:

 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlane w szkole podstawowej w Podborzu, na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 1 821 183 zł, postulowana kwota dotacji - 913 650 zł, dodatkowa dotacja - 715 895 zł. Prezydium zdecydowało dopu¶cić wniosek do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: przebudowa obiektu na przedszkole w Niemenczynie, na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 4 129 809 zł, postulowana kwota dotacji - 2 068 157 zł, dodatkowa dotacja - 711 132 zł. Prezydium zdecydowało dopu¶cić wniosek do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlano-instalacyjne w szkole ¶redniej w Sudanach, na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 859 091 zł, postulowana kwota dotacji - 838 385 zł, dodatkowa dotacja - 18 706 zł. Prezydium zdecydowało dopu¶cić wniosek do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: przebudowa budynku archiwum Instytutu Literackiego w Maissons Laffitte, we Francji. Całkowity koszt realizacji zadania - 735 152 zł, postulowana kwota dotacji - 717 433 zł. Prezydium zdecydowało dopu¶cić wniosek do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlano-instalacyjne w szkole ¶redniej w Jaszunach, na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 4 065 303 zł, postulowana kwota dotacji - 2 037 433 zł, dodatkowa dotacja - 315 879 zł. Prezydium zdecydowało dopu¶cić wniosek do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: budowa szkoły z przedszkolem w Pojana Mikuli, w Rumunii. Całkowity koszt realizacji zadania - 2 574 210 zł, postulowana kwota dotacji - 2 512 165 zł, dodatkowa dotacja - 21 791 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: budowa polskiej szkoły ¶redniej w Jekabpilsie, na Łotwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 861 589 zł, postulowana kwota dotacji - 686 631 zł, dodatkowa dotacja - 686 631 zł. Prezydium zdecydowało dopu¶cić wniosek do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlane w szkole pocz±tkowej "Zielone Wzgórze" w Wilnie, na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 1 009 942 zł, postulowana kwota dotacji - 985 600 zł, dodatkowa dotacja - 985 600 zł. Prezydium zdecydowało dopu¶cić wniosek do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlano-instalacyjne w przedszkolu w Kowalczukach, na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 660 804 zł, postulowana kwota dotacji - 644 877 zł, dodatkowa dotacja - 644 877 zł. Prezydium zdecydowało dopu¶cić wniosek do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlane w szkole ¶redniej w Butrymańcach, na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 676 389 zł, postulowana kwota dotacji - 339 598 zł, dodatkowa dotacja - 339 598 zł. Prezydium zdecydowało dopu¶cić wniosek do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: wymiana stolarki okiennej w zabytkowym klasztorze oo. Pijarów w Złoczowie, na Ukrainie. Całkowity koszt realizacji zadania - 72 551 zł, postulowana kwota dotacji - 70 802 zł, dodatkowa dotacja - 70 802 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: przebudowa budynku dawnej plebanii na przedszkole w Łanowicach, na Ukrainie. Całkowity koszt realizacji zadania - 38 426 zł, postulowana kwota dotacji - 37 500 zł. Prezydium zdecydowało dopu¶cić wniosek do procedury.
 • Wniosek Jagiellońskiego Towarzystwa Kulturalno-O¶wiatowego, Klub Jagielloński w Krakowie: wyjazd naukowo-badawczy "Mołdawia 2009". Całkowity koszt realizacji zadania - 29 000 zł, postulowana kwota dotacji - 4000 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.

Podczas posiedzenia prezydium uchyliło swoj± uchwałę z 11 lutego 2009 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Poloni± i Polakami za granic± w 2009 r. Stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji dziewięciu zadań na terenie Litwy.