Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

19 czerwca 2009 r. odbyło się 43. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie nadania sali posiedzeń komisji senackich nr 182 imienia Andrzeja Stelmachowskiego, marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji.

Sprawy polonijne

I. Prezydium Senatu zapoznało się z informacją na temat wniosków o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym, które zostały złożone z naruszeniem terminu, i podjęło decyzję:

  • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: budowa polskiej szkoły początkowej w Mariampolu, na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 842 991 zł, postulowana kwota dotacji - 424 552 zł. Prezydium postanowiło dopuścić wniosek do procedury.
  • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: przebudowa Domu Polskiego w Buenos Aires, w Argentynie. Całkowity koszt realizacji zadania - 2 906 381 zł, postulowana kwota dotacji - 2 906 381 zł. Prezydium postanowiło dopuścić wniosek do procedury.
  • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlane w Domu Polskim w Karwinie, w Czechach. Całkowity koszt realizacji zadania - 115 730 zł, postulowana kwota dotacji - 112 941 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlane w Pałacu Arcybiskupów Lwowskich we Lwowie, na Ukrainie. Całkowity koszt realizacji zadania - 1 798 937 zł, postulowana kwota dotacji - 547 927 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.

Podczas posiedzenia rozpatrzono także wniosek o przyznanie uposażenia senatorskiego. Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Świątecki poinformował, że wpłynęło oświadczenie o spełnieniu warunków do otrzymywania pełnego uposażenia senatorskiego od 1 lipca 2009 r. Prezydium Senatu przyjęło do wiadomości, że senator spełnia warunki do otrzymywania pełnego uposażenia senatorskiego.

Na zakończenie obrad Prezydium Senatu omówiło program uroczystości XX-lecia odrodzonego Senatu i wydarzeń towarzyszących 3 lipca 2009 r. oraz program dnia otwartego w Senacie RP i Zjazdu Rówieśników Senatu RP 4 lipca 2009 r.