Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

28 maja 2009 r. odbyło się 42. posiedzenie Prezydium Senatu.

W sprawach polonijnych Prezydium Senatu rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie. Podjęto następujące decyzje:

  • Małopolskie Forum Współpracy z Polonią w Tarnowie: organizacja XVII Światowego Forum Mediów Polonijnych Tarnów - Śląsk '2009. Przyznano dotację w wysokości 80 000 zł;
  • Polski Komitet Olimpijski w Warszawie: organizacja jubileuszowego, XX Światowego Polonijnego Sejmiku Olimpijskiego. Przyznano dotację w wysokości 50 000 zł;
  • Caritas Polska w Warszawie: organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży polonijnej w Polsce. Przyznano dotację w wysokości 2 800 000 zł;
  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2009 r. Dotację zwiększono o 311 308,94 zł, do kwoty 24 332 229,18 zł. Przyznana dotacja uwzględnia koszty pośrednie w wysokości 2 682 930,18 zł;
  • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2009 r. Dotację zwiększono o 39 325,85 zł, do kwoty 7 552 249,46 zł. Przyznana dotacja uwzględnia koszty pośrednie w wysokości 830 747,46 zł;
  • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2009 roku - media. Dotację zwiększono o 11 494,25 zł do kwoty 4 717 843,68 zł. Przyznana dotacja uwzględnia koszty pośrednie w wysokości 613 319,68 zł;
  • Związek Sybiraków, Zarząd Główny w Warszawie: udział delegacji zagranicznych w IX Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku. Przyznano dotację w wysokości 37 000 zł;
  • Fundacja ArtGard - Art Guard Foundation w Warszawie: promowanie polskiej kultury w środowiskach polonijnych. Przyznano dotację w wysokości 20 000 zł.