Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

21 kwietnia 2009 r. odbyło się 40. posiedzenie Prezydium Senatu.

Sprawy polonijne:

I. Prezydium Senatu zapoznało się z informacją o wnioskach o zlecenie zadania o charakterze programowym, które zostały złożone z naruszeniem terminu i podjęło decyzję:

  • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za Granicą w 2009 r. - uroczystości z okazji 20-lecia Związku Polaków na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 482 550 zł, postulowana kwota dotacji - 67 643,74 zł. Prezydium zdecydowało dopuścić wniosek do procedury.
  • Wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: uroczystości z okazji 20-lecia Związku Polaków na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 491 550 zł, postulowana kwota dotacji - 292 000 zł. Prezydium zdecydowało dopuścić wniosek do procedury.
  • Wniosek Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Gorzowie Wielkopolskim: prezentacje artystyczne "Obrazy - Słowa - Dźwięki". Całkowity koszt realizacji zadania - 99 500 zł, postulowana kwota dotacji - 99 500 zł. Z uwagi na brak uzasadnienia dotyczącego złożenia wniosku po terminie i negatywną rekomendację Biura Polonijnego Kancelarii Senatu prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.

II. Prezydium Senatu rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie.

Prezydium rozpatrzyło wnioski i podjęło decyzję zgodnie z załączonym zestawieniem Tabela.

Podczas posiedzenia Prezydium Senatu rozpatrzono także wniosek wicemarszałka Zbigniewa Romaszewskiego o wyrażenie zgody na zorganizowanie w budynku Senatu RP wystawy plakatu "Uchodźcy". Ekspozycja była prezentowana publiczności z okazji 15. rocznicy ustanowienia w Polsce UNHCR (Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców).

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie wystawy w Senacie w dniach 17 czerwca-30 sierpnia 2009 r. Zorganizowanie ekspozycji nie pociąga za sobą żadnych kosztów po stronie Kancelarii Senatu.