Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

18 marca 2009 r. odbyło się 38. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek senatora Zbigniewa Cichonia o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy obrazującej życie i dzieło św. Urszuli Ledóchowskiej. Wystawę zorganizowało Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego oraz Muzeum Historyczne m.st. Warszawy.

Prezydium Senatu, po uzyskaniu informacji, iż Kancelaria Senatu nie będzie obciążona kosztami związanymi z wystawą, wyraziło zgodę na zorganizowanie jej na drugim piętrze budynku Senatu RP 1-14 kwietnia 2009 r.

Sprawy polonijne:

Prezydium Senatu rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie i podjęło decyzję zgodnie z zestawieniem. Prezydium rozpatrzyło także wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym, które zostały złożone z naruszeniem terminu. Podjęto następujące decyzje:

  • Wniosek Związku Sybiraków, Zarząd Główny w Warszawie: udział delegacji zagranicznych w IX Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku, całkowity koszt realizacji zadania 66 000 zł, postulowana kwota dotacji 64 000 zł. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania procedurze.
  • Wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie: wystawa "Zakopane i jego artyści w zbiorach Muzeum Literatury", całkowity koszt realizacji zadania 11 500 zł, postulowana kwota dotacji 11 500 zł. Prezydium Senatu nie wyraziło zgody na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze.
  • Wniosek Fundacji ARTGARD - Art Guard Foundation w Warszawie: promocja polskiej kultury w środowiskach polonijnych, całkowity koszt realizacji zadania 30 000 zł, postulowana kwota dotacji 30 000 zł. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze.
  • Wniosek Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie: Jubileuszowy XX Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski, całkowity koszt realizacji zadania 242 700 zł, postulowana kwota dotacji 100 800 zł. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze.

Prezydium Senatu zadecydowało, aby Biuro Polonijne przygotowało elektroniczną bazę danych, zawierającą informacje dotyczące pochodzenia dzieci przyjeżdżających na wakacyjne pobyty w Polsce, przyznane stypendia, rejestr zakupionego sprzętu i jego przeznaczenie. Podjęto również decyzję, aby Biuro Polonijne przygotowało terminarz olimpiad językowych w 2009 r.

W sprawie odłożonego wniosku Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" poprosiło przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą i dyrektora Biura Polonijnego o zorganizowanie spotkania z prezesem Stowarzyszenia"Wspólnota Polska" Maciejem Płażyńskim w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wniosku.