Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

5 marca 2009 r. odbyło się 37. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek senatora Zbigniew Cichonia o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy obrazującej życie i dzieło św. Urszuli Ledóchowskiej. Jak wyjaśnił senator wnioskodawca, celem ekspozycji jest zaprezentowanie sylwetki św. Urszuli Ledóchowskiej, którą Senat zamierza uczcić uchwałą z okazji 70. rocznicy jej śmierci.

Nie ustosunkowując się do merytorycznej zawartości proponowanej wystawy, Prezydium Senatu nie wyraziło zgody na zorganizowanie jej na koszt Kancelarii Senatu. Uznano, że jeżeli senator Z. Cichoń uzyska zapewnienie autorów ekspozycji, że możliwe jest jej zorganizowanie bez ponoszenia kosztów przez Kancelarię Senatu, wówczas prezydium powróci do tego wniosku.

Po wysłuchaniu senatora Piotra Kalety, który odwołał się do Prezydium Senatu od decyzji Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, podtrzymano karę upomnienia, udzieloną przez tę komisję 17 lutego 2009 r. na podstawie art. 25 ust. 2 Regulaminu Senatu.

Sprawy polonijne:

I. Prezydium Senatu rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie.

Prezydium rozpatrzyło wnioski i podjęło decyzję zgodnie z zestawieniem Tabela.

Podczas posiedzenia szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska poinformowała o spotkaniu z arcybiskupem lwowskim Mieczysławem Mokrzyckim. Podczas spotkania rozważano możliwości finansowania remontu Pałacu Arcybiskupów we Lwowie.

Minister E. Polkowska przypomniała także, że zgodnie z § 9 zarządzenia nr 2 marszałka Senatu z 25 października 2001 r. w sprawie zasad finansowania biur senatorskich, 31 stycznia 2009 r. upłynął termin przekazania Kancelarii Senatu rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2008 r. na pokrycie kosztów funkcjonowania biur senatorskich. W związku z tym szefowa Kancelarii Senatu zwróciła się do prezydium o powiadomienie senatorów, którzy nie złożyli stosownych dokumentów dotyczących wydatków biura.