Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

18 lutego br. odbyło się 36. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej o wyrażenie zgody na zorganizowanie w czerwcu 2009 r. posiedzenia wyjazdowego komisji w województwie opolskim, służącego zapoznaniu się z polsko-czeską współpracą transgraniczną.

Prezydium Senatu nie wyraziło zgody na zorganizowanie posiedzenia wyjazdowego i podtrzymało swoje stanowisko, że prawidłowa obsługa posiedzeń komisji możliwa jest jedynie w gmachu parlamentu, dlatego posiedzenia wyjazdowe należy organizować tylko w wyjątkowych wypadkach.

Rozpatrzono także wniosek senatora Bronisław Korfantego o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy poświęconej Wojciechowi Korfantemu. Jej celem jest zaprezentowanie sylwetki wybitnego polityka okresu międzywojennego i działacza narodowego na Górnym Śląsku, a także przybliżenie ważnych wydarzeń historycznych z początków kształtowania się polskiej państwowości po okresie zaborów. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na prezentację wystawy w budynku Senatu RP 20-30 maja 2009 r.

Ponadto zapoznano się z uchwałą Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie udzielenia upomnienia senatorowi Piotrowi Kalecie i przyjęto ją do wiadomości. Uzasadnienie tej decyzji przedstawił przewodniczący komisji senator Piotr Zientarski.

Sprawy polonijne

  1. Prezydium Senatu rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie. Prezydium rozpatrzyło wnioski i podjęło decyzję zgodnie z załączonym zestawieniem Tabela.
  2. Sprawy różne:

  • Prezydium powróciło do rozpatrzenia odłożonego wniosku - część zadania Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie", kierunek działania: wspieranie rozwoju i aktywizacja organizacji młodzieżowych i harcerskich, obszar geograficzny: imprezy i przedsięwzięcia dla całego świata, adresaci pomocy w poszczególnych krajach: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej: Akcja "Paczka 2009 r.". Całkowity koszt realizacji zadania - 52 500 zł, postulowana dotacja - 52 500 zł. Prezydium zapoznało się z informacją w sprawie merytorycznej i finansowej oceny realizacji tego zadania i przyjęło ją do wiadomości.
  • Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Andrzej Person poinformował o swojej wizycie w Stanach Zjednoczonych i spotkaniu z demokratycznym kandydatem do Izby Reprezentantów z Chicago Wiktorem Forysiem, który jest pierwszym kandydatem Polonii amerykańskiej do Senatu USA.