Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

11 lutego br. odbyło się 35. posiedzenie Prezydium Senatu.

Sprawy polonijne:

I. Prezydium Senatu rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie (kierunek 4: wspieranie kształtowania postaw obywatelskich w środowiskach polonijnych i polskich).

Prezydium rozpatrzyło wnioski i podjęło decyzję zgodnie z załączonym zestawieniem Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3.

Prezydium rozpatrzyło wniosek - część zadania Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie", kierunek działania: wspieranie rozwoju i aktywizacja organizacji młodzieżowych i harcerskich, obszar geograficzny: imprezy i przedsięwzięcia dla całego świata, adresaci pomocy w poszczególnych krajach:

  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej: Akcja "Paczka 2009 r.". Całkowity koszt realizacji zadania: 52 500 zł, postulowana dotacja - 52 500 zł. Prezydium postanowiło wniosek odłożyć.

II. Prezydium Senatu rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

Prezydium rozpatrzyło wnioski i podjęło decyzję zgodnie z załączonym zestawieniem.

Podczas posiedzenia szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska poinformowała, że otrzymała pismo od sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej-Roguskiej z prośbą o ograniczanie wydatków z budżetu Kancelarii Senatu w 2009 r.