Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

28 stycznia 2009 r. odbyło się 33. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatora Mariusza Witczaka o wyrażenie zgody na zorganizowanie w budynku Senatu konferencji "Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego jako organów założycielskich zakładów opieki zdrowotnej, w kontekście rządowego planu przekształceń szpitali - przyszłość szpitali samorządowych".

Senackie spotkanie będzie bardzo ważnym elementem realizacji planów rządowych dotyczących przekształceń szpitali. Weźmie w nim udział około 150 osób, m.in. senatorowie, posłowie, starostowie, prezydenci miast, marszałkowie województw, dyrektorzy szpitali, przedstawiciele regionalnych organizacji skupiających dyrektorów szpitali prowadzonych przez samorządy terytorialne, a także reprezentanci Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Konferencję zaplanowano na 16 lutego br. w sali 217.

Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji wspólnie z Komisją Zdrowia oraz zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Sprawy polonijne:
I. Prezydium Senatu zapoznało się z informacją w sprawie wniosków o zlecenie zadania o charakterze programowym złożonych po terminie, które wpłynęły do Kancelarii Senatu do 9 stycznia br.:

  • Wniosek Stowarzyszenia Quo Vadis Podkarpacie w Wadowicach Górnych: uczczenie 65. rocznicy zdobycia Monte Cassino. Całkowity koszt realizacji zadania - 1 500 000 zł, postulowana kwota dotacji - 400 000 zł. Prezydium nie wyraziło zgody na dopuszczenie wniosku do poddania procedurze.

II. Prezydium Senatu rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie (kierunek 1 - wspieranie organizacji i środowisk polonijnych i polskich w świecie).

Prezydium rozpatrzyło wnioski i jednomyślnie podjęło decyzję w tej sprawie.

III. Prezydium Senatu rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym polegających na zakupie środków trwałych.

Prezydium rozpatrzyło wnioski i jednomyślnie podjęło decyzję w tej sprawie.

Tabela

Podczas posiedzenia podjęto decyzję o zmniejszeniu w planie budżetowym na rok 2009 rezerwy polonijnej do 1%.

Podczas posiedzenia dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski przedstawił wniosek senatora Piotra Gruszczyńskiego o wsparcie idei utworzenia Muzeum Polonii w Gnieźnie. Prezydium pozytywnie odniosło się do tej idei. Marszałek Bogdan Borusewicz wyraził zgodę na patronowanie temu przedsięwzięciu. Prezydium Senatu zapewniło o wspieraniu inicjatywy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.