Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

5 stycznia 2009 r. odbyło się 32. posiedzenie Prezydium Senatu.

Porządek posiedzenia przewidywał:

  • wniosek wicemarszałka Marka Ziółkowskiego o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie podsumowania I Edycji Samorządowego Konkursu Gminess Oskary Sportowe połączonego z ogłoszeniem laureatów tej edycji;
  • wniosek Komisji Kultury i Środków Przekazu o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji "Prawo autorskie na miarę XXI wieku. Krok trzeci";
  • wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji poświęconej przyszłości polskiego sektora mleczarskiego w kontekście zmian Wspólnej Polityki Rolnej;
  • notatkę Biura Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej dotyczącą udzielenia pełnomocnictw dla delegacji Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na rok 2009;
  • sprawy polonijne:
    -informację w sprawie wniosków złożonych po terminie, które wpłynęły do Kancelarii Senatu do 9 stycznia br.,
    -plan podziału budżetu na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.;
  • sprawy różne.