Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

20 listopada 2008 r. odbyło się 30. posiedzenie Prezydium Senatu.


Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:

Informację wicemarszałka Senatu Zbigniewa Romaszewskiego o nieobecnościach senatorów na posiedzeniach Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Wniosek Komisji Zdrowia o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji naukowej "Perspektywy i szanse wakcynologii w Polsce w profilaktyce zdrowotnej dzieci i młodzieży".

Wniosek senatora Józefa Bergiera o wyrażenie zgody na prezentację w gmachu Senatu wystawy "Południowe Podlasie - dziś i jutro"

Sprawy polonijne:

  • wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie
  • informacja o wnioskach o zlecenie zadań o charakterze programowym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie złożonych po terminie

Sprawy różne - wnioski senatorów o udzielenie urlopu.