Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

6 listopada 2008 r. odbyło się 29. posiedzenie Prezydium Senatu.


Prezydium Senatu rozpatrzyło wniosek wicemarszałka Marka Ziółkowskiego i senator Jadwigi Rotnickiej o wyrażenie zgody na zorganizowanie w budynku Senatu inscenizacji "Powstanie wielkopolskie - zapomniane zwycięstwo - polowy obóz powstańczy", towarzyszącej przyjęciu przez Senat uchwały upamiętniającej to wydarzenie.

Senator J. Rotnicka poinformowała, że inscenizacja zostanie przygotowana przez Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej "3 Bastion Grolman" z Poznania, a koszty jej przygotowania i urządzenia pokryłby marszałek województwa wielkopolskiego. Inscenizacji towarzyszyć miałaby również prezentacja książki o powstaniu wielkopolskim. Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia prezydium nie wyraziło zgody na zorganizowanie inscenizacji w gmachu Senatu

Podczas posiedzenia rozpatrzono wniosek Komisji Zdrowia o akceptację uchwały komisji z 22 lipca br. w sprawie powołania Rafała Ślusarza na stałego doradcę tej komisji. Potrzebę powołania doradcy uzasadnił przewodniczący Komisji Zdrowia senator Władysław Sidorowicz. Do jego zadań należałoby sporządzanie ekspertyz i opinii w formie pisemnej oraz udział w posiedzeniach komisji. Prezydium zwróciło się do senatora W. Sidorowicza z prośbą o przedstawienie dodatkowych informacji na ten temat i zdecydowało, że zajmie się tą sprawą w innym terminie.

Prezydium Senatu rozpatrzyło oświadczenia senatorów o spełnieniu warunków do otrzymywania uposażenia senatorskiego. Informację na ten temat przedstawił dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Świątecki.

Sprawy polonijne

I. Prezydium Senatu zapoznało się z informacją w sprawie wniosków o zlecenie zadania o charakterze programowym złożonych po terminie, które wpłynęły do Kancelarii Senatu do 5 listopada br.:

  • Wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie": promowanie kultury polskiej na Wschodzie - wystawa poświęcona Josephowi Conradowi w Berdyczowie, konferencja naukowa poświęcona Unii Hadziackiej, XIV Sztafeta Niepodległości w rejonie wileńskim. Całkowity koszt realizacji zadania - 49 800 zł, postulowana kwota dotacji - 49 800 zł. Prezydium wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze.
  • Wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie": pomoc Polakom poszkodowanym wskutek "powodzi stulecia" na Ukrainie oraz pomoc charytatywna dla Polaków w trudnej sytuacji materialnej. Całkowity koszt realizacji zadania - 140 200 zł, postulowana kwota dotacji - 140 200 zł. Prezydium wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze.
  • Wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie": polskie święta na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji zadania - 78 000 zł, postulowana kwota dotacji - 78 000 zł. Prezydium wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze.
  • Wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą": program TV "Zielona wyspa". Całkowity koszt realizacji zadania - 85 178 zł, postulowana kwota dotacji - 85 178 zł. Prezydium wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze
  • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w br. (nowe przedsięwzięcia). Całkowity koszt realizacji zadania - 544 232 zł, postulowana kwota dotacji - 380 854 zł. Prezydium wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze.
  • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w br. (dodatkowe środki). Całkowity koszt realizacji zadania - 2 404 214 zł, postulowana kwota dotacji - 293 121 zł. Prezydium wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze.

II. Sprawy różne

  • Prezydium Senatu, po zapoznaniu się z pismem Fundacji Ośrodka KARTA w Warszawie w sprawie zmiany w kosztorysie zadania "XX wiek na Zaolziu. Projekt dokumentacyjno-wydawniczy, upowszechniającego wspólną polsko-czeską historię na Śląsku Cieszyńskim", wyraziło zgodę na tę propozycję i zmianę uchwały z 16 września br. w sprawie zlecenia tego zadania (zmniejszenie przyznanej dotacji o 4858 zł).

Podczas posiedzenia wyrażono zgodę na udzielenie trzem senatorom urlopu od wykonywania obowiązków senatorskich.

Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski poinformował o swoim spotkaniu z przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej, dotyczącym podjęcia przez Senat uchwały okolicznościowej, upamiętniającej postać Stefana Korbońskiego i zorganizowania odpowiedniej wystawy.

Prezydium zapoznało się także z informacją szefa Kancelarii Senatu minister Ewy Polkowskiej o przebiegu prac w Sejmie nad budżetem Kancelarii Senatu.