Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

25 czerwca 2008 r. 21. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium, na wniosek przewodniczącego Zespołu Parlamentarzystów Województwa Śląskiego, wyraziło zgodę na zorganizowanie w Senacie 22 września br. konferencji "Regiony w świadomości Polaków - Górny Śląsk". Założenia konferencji przedstawił wiceprzewodniczący zespołu senator Sławomir Kowalski.

Podczas posiedzenia rozpatrzono oświadczenia senatorów o spełnieniu warunków do otrzymywania uposażenia senatorskiego. Informację na ten temat przedstawił dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej senatora Mieczysława Augustyna o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie 23 września br. konferencji "Zasada pomocniczości w polskim życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem systemu zabezpieczenia społecznego". Decyzję w tej sprawie odłożono do czasu przygotowania ostatecznego kosztorysu.

Prezydium rozpatrzyło także wniosek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą dotyczący wyrażenia zgody na zorganizowanie posiedzenia wyjazdowego w Domu Polonii w Pułtusku. Tematem posiedzenia będzie informacja Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" o głównych kierunkach działalności tej organizacji po wyborach w maju br.

Przewodniczący komisji senator Andrzej Person omówił szczegółowo tematykę projektowanego posiedzenia, zwracając m.in. uwagę na potrzebę zapoznania się senatorów z obiektem, w którym odbywa się wiele znaczących imprez polonijnych.

W wyniku dyskusji prezydium uznało, że dla realizacji założonych celów wystarczająca będzie forma wizyty studyjnej, i wyraziło zgodę na jej zorganizowanie w Pułtusku 8 lipca br.

Sprawy polonijne:

I. Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym
oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie:

 • Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze: "Poprzez czynny wypoczynek budowanie i umacnianie pomostów ponad granicami państw". Całkowity koszt realizacji zadania - 169 088 zł, postulowana kwota dotacji - 155 625 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 93 404 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 5604 zł).
 • Stowarzyszenie "Grześ" w Puławach: kolonie letnie dla dzieci Polonii zamieszkałej w Serbii. Całkowity koszt realizacji zadania - 50 500 zł, postulowana kwota dotacji - 35 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 35 000 zł.
 • Stowarzyszenie na rzecz Osób Potrzebujących "Pogodne Życie" w Puławach: kolonie polonijne dzieci z Ukrainy - Puławy 2008. Całkowity koszt realizacji zadania - 124 150 zł, postulowana kwota dotacji - 92 850 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 61 900 zł.
 • Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Bytom: "90 lat Niepodległej Ojczyzny" - integracyjny obóz letni dla młodzieży polskiej z Ukrainy i ze Śląska w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Harcerskiego Hufca Lubliniec w Lublińcu-Kokotku. Całkowity koszt realizacji zadania - 75 561 zł, postulowana kwota dotacji - 27 440 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 27 440 zł.
 • Stowarzyszenie "Dzieciakom z Ukrainy" w Celestynowie: obóz letni dla dzieci z Ukrainy w Celestynowie od 28 czerwca do 19 lipca 2008. Całkowity koszt realizacji zadania - 35 000 zł, postulowana kwota dotacji - 17 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 17 000 zł.
 • Europejski Dom Spotkań - Fundacja "Nowy Staw" w Lublinie: "Letnia Akademia Młodzieżowa". Całkowity koszt realizacji zadania - 139 845 zł, postulowana kwota dotacji - 123 845 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Europejski Dom Spotkań - Fundacja "Nowy Staw" w Lublinie: "Polonijne Wakacje z Bogiem". Całkowity koszt realizacji zadania - 90 845 zł, postulowana kwota dotacji - 70 945 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 60 300 zł.
 • Fundacja SEMPER POLONIA w Warszawie: "Kultura ludowa nas łączy". Całkowity koszt realizacji zadania - 23 390 zł, postulowana kwota dotacji - 9890 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Fundacja SEMPER POLONIA w Warszawie: sfinansowanie doposażenia w sprzęt komputerowy i pomoce naukowe Szkoły im. Jana Pawła w Bostonie. Całkowity koszt realizacji zadania - 48 000 zł, postulowana kwota dotacji - 42 777 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 42 777zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 1925 zł).
 • Caritas Archidiecezji Przemyskiej: "Poznaj Ojczyznę swoich Przodków" - zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Polaków mieszkających na Ukrainie. Całkowity koszt realizacji zadania - 161 272 zł, postulowana kwota dotacji - 114 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 54 500 zł.
 • Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile: "Wychowanie w duchu polskości - salezjanie dla młodzieży polonijnej". Całkowity koszt realizacji zadania - 19 700 zł, postulowana kwota dotacji - 17 700 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 15 200 zł.
 • Fundacja "Wileńszczyzna" w Warszawie: warsztaty profilaktyczno-prewencyjne. Całkowity koszt realizacji zadania - 9900 zł, postulowana kwota dotacji - 6000 zł, Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Stowarzyszenie Integracji ZORZA w Poddębicach: zorganizowanie warsztatów oraz tournee zespołów polonijnych z Krasławy (Łotwa), Wilna (Litwa) i Zagrzebia (Chorwacja). Całkowity koszt realizacji zadania - 30 950 zł, postulowana kwota dotacji - 24 600 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 22 800 zł.
 • Stowarzyszenie Integracji ZORZA w Poddębicach: warsztaty językowe, teatralne i dziennikarskie - wymiana dzieci i młodzieży polonijnej. Całkowity koszt realizacji zadania - 90 120 zł, postulowana kwota dotacji - 73 130 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 70 560 zł.
 • Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "Ojcowizna" w Węgorzewie: dofinansowanie organizacji VII Dni Kultury Polskiej w Czerniachowsku. Całkowity koszt realizacji zadania - 55 980 zł, postulowana kwota dotacji - 18 980 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Fundacja "Muzyka Cerkiewna" w Hajnówce: Chóralny Artyzm Polonii - Mistrzowi Pendereckiemu. Całkowity koszt realizacji zadania - 215 900 zł, postulowana kwota dotacji - 56 600 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim: Letnia Szkoła Liderów Polonijnych. Całkowity koszt realizacji zadania - 52 780 zł, postulowana kwota dotacji - 33 620 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 22 400 zł.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" (wniosek wcześniej odłożony): dofinansowanie kosztów "Biblioteki Polskiej" w Brukseli. Całkowity koszt realizacji zadania - 109 045 zł, postulowana kwota dotacji 109 045 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 48 515 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 970 zł).

II. Prezydium Senatu zapoznało się z informacją w sprawie wniosków o zlecenie zadania o charakterze programowym, złożonych po terminie, które wpłynęły do Kancelarii Senatu do 24 czerwca br.:

 • Wniosek Stowarzyszenia na rzecz Chóru KUL w Lublinie: udział chóru KUL w IX Światowym Festiwalu Chórów w Puebla, w Meksyku. Całkowity koszt realizacji zadania - 109 200 zł, postulowana dotacja - 24 200 zł. Prezydium nie wyraziło zgody na dopuszczenie wniosku do poddania procedurze.
 • Wniosek Towarzystwa Inicjatyw Wychowawczych w Krakowie: "Spróbujmy razem". Całkowity koszt realizacji zadania - 60 810 zł, postulowana kwota dotacji - 41 570 zł. Prezydium nie wyraziło zgody na dopuszczenie wniosku do poddania procedurze.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: Pomoc Polonii i Polakom za Granicą w 2008 r. (wniosek dodatkowy). Całkowity koszt realizacji zadania - 879 089 zł, postulowana kwota dotacji - 293 949 zł. Prezydium wyraziło zgodę na dopuszczenie do poddania wniosku procedurze w trybie nadzwyczajnym.
 • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: Pomoc Polonii i Polakom za Granicą w 2008 r. (wniosek dodatkowy). Całkowity koszt realizacji zadania - 3 570 671 zł, postulowana kwota dotacji - 87 351 zł. Prezydium wyraziło zgodę na dopuszczenie do poddania wniosku procedurze w trybie nadzwyczajnym.
 • Wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: media polskie na Wschodzie - "Gazeta Wołyńska" (wniosek dodatkowy). Całkowity koszt realizacji zadania - 92 000 zł, postulowana kwota dotacji - 92 000 zł. Prezydium wyraziło zgodę na dopuszczenie do poddania wniosku procedurze w trybie nadzwyczajnym.
 • Wniosek Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej Polonii w Warszawie: Europejski Zjazd Polonii i Polonii Gospodarczej. Całkowity koszt realizacji zadania - 193 000 zł, postulowana kwota dotacji - 165 247 zł. Prezydium nie wyraziło zgody na dopuszczenie wniosku do poddania procedurze.
 • Wniosek Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej Polonii w Warszawie: "Oto Polska" - kwartalnik. Całkowity koszt realizacji zadania - 130 505 zł, postulowana kwota dotacji - 68 505 zł. Prezydium nie wyraziło zgody na dopuszczenie wniosku do poddania procedurze.
 • Wniosek Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE w Lipniku: pobyt edukacyjny dzieci Polaków zamieszkałych na Bukowinie, w Rumunii. Całkowity koszt realizacji zadania - 42 230 zł, postulowana kwota dotacji - 30 000 zł. Prezydium nie wyraziło zgody na dopuszczenie wniosku do poddania procedurze.
 • Wniosek Związku Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera w Warszawie: "Od Lecha do Lecha - dzieje Polski opowiedziane na osnowie kształtowania się wizerunku Orła Białego" - projekt edukacji z zakresu historii Polski. Całkowity koszt realizacji zadania - 84 060 zł, postulowana kwota dotacji - 62 000 zł. Prezydium nie wyraziło zgody na dopuszczenie wniosku do poddania procedurze.
 • Wniosek Fundacji Ośrodka KARTA w Warszawie: "XX wiek na Zaolziu" - projekt dokumentacyjno-wydawniczy, upowszechniający wspólną, polsko-czeską historię na Śląsku Cieszyńskim. Całkowity koszt realizacji zadania - 106 650 zł, postulowana kwota dotacji - 69 650 zł. Prezydium nie wyraziło zgody na dopuszczenie wniosku do poddania procedurze.

III. Sprawy różne:

 • Prezydium zapoznało się z pismem Fundacji SEMPER POLONIA w sprawie rezygnacji z części zadania "Europejski Festiwal z Koszykówką" (zmiana uchwały Prezydium Senatu z 21 lutego br.).
 • Prezydium uchyliło swoją uchwałę z 11 kwietnia br. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Willa Decjusza" zadania "It's my place. Moje miejsce. Edynburg - Kraków" na kwotę 54 372 zł. Fundacja zrezygnowała z realizacji zadania.
 • Prezydium uchyliło swoją uchwałę z 26 lutego br. w sprawie zlecenia Centrum Współpracy Europejskiej "Młodzi Europejczycy" w Mszanie Dolnej zadania "Na zawsze taniec" na kwotę 15 310 zł. Fundacja zrezygnowała z realizacji zadania.
 • Prezydium Senatu zapoznało się z informacją przygotowaną przez Biuro Polonijne Kancelarii Senatu dotyczącą zadań w ramach Akcji Letniej w br., tj. wypoczynku letniego dzieci i młodzieży polonijnej w Polsce, finansowanego przez Kancelarię Senatu ze środków przeznaczonych na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator A. Person poinformował, że zwrócił się do senatorów o liczny udział w planowanych wydarzeniach.

Podczas posiedzenia Prezydium Senatu zapoznało się z projektem obchodów w 2009 r. Roku Polskiej Demokracji z uwzględnieniem 20-lecia Senatu, przygotowanym przez wicemarszałek Krystynę Bochenek we współpracy z Biurem Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu. Prezydium zaakceptowało ogólne założenia projektu obchodów oraz zdecydowało o jego dokładniejszym przeanalizowaniu na kolejnym posiedzeniu.