Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

26 lutego 2008 r. odbyło się 12. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium zapoznało się z notatką dotyczącą zasad wykonywania zawodowej działalności lobbingowej na terenie Senatu.

Szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska podkreśliła, iż ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa zobowiązuje ją raz w roku (do końca lutego) do przedstawiania informacji o działaniach podejmowanych wobec Senatu przez lobbystów. W pierwszej informacji, obejmującej 2006 rok, podano, iż w tym okresie nie podjęto działalności lobbingowej w żadnej sprawie. W informacji za 2007 rok odnotowano działania lobbingowe podejmowane przez kancelarię prawniczą "Domański, Zakrzewski, Palinka" Sp. Kom.

Prezydium szczegółowo przedyskutowało proponowane zmiany w aktach legislacji wewnętrznej dotyczącej zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Prezydium podjęło jednogłośnie uchwałę w sprawie zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i inwestycyjnym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie:

I. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie:

 • Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna "SERCE DZIECIOM" w Gdyni: Integracja dzieci - sierot pochodzenia polskiego zza wschodniej granicy z krajem ich przodków, całkowity koszt realizacji zadania 196 100 zł, wnioskowana kwota dotacji 116 100 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację 111 100 zł.
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących "Pogodne Życie" w Puławach: V Zimowe Spotkania Rodaków "Puławy-Kijów" (refundacja), całkowity koszt realizacji zadania 62 600 zł, wnioskowana kwota dotacji 45 900 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację 45 900 zł.
 • Stowarzyszenie Liderów Wiejskich: Multimedialne Zestawy Edukacji Kulturalnej dla Polonii, całkowity koszt realizacji zadania 253 050 zł, wnioskowana kwota dotacji 227 745 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Europejskie Stowarzyszenie Młodych Regionalistów w Katowicach: "Sport znaczy zdrowie", całkowity koszt realizacji zadania 72 158 zł, wnioskowana kwota dotacji 14 020 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Europejskie Stowarzyszenie Młodych Regionalistów w Katowicach: "Między nami Rodakami" całkowity koszt realizacji zadania 61 396 zł, wnioskowana kwota dotacji 14 020 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie: Doposażenie w pomoce dydaktyczne i urządzenia oraz środki czystości 9 szkół na Litwie, całkowity koszt realizacji zadania 56 535 zł, wnioskowana kwota dotacji 51 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację 42 617 zł.
 • Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie: Doposażenie pierwszej polskiej szkoły na Białorusi, w Grodnie, całkowity koszt realizacji zadania 18 450 zł, wnioskowana kwota dotacji 15 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna Warszawie: Zakup 207 par nart biegowych dla 13 szkół polskich na Łotwie, Litwie, Białorusi i Ukrainie, całkowity koszt realizacji zadania 50 000 zł, wnioskowana kwota dotacji 50 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację w kwocie 36 000 zł.
 • Fundacja Ośrodka KARTA w Warszawie: KARTA z Polakami na Wschodzie, całkowity koszt realizacji zadania 394 220 zł, wnioskowana kwota 343 920 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację 283 920 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 15 000 zł).
 • Kaszubski Zespół Folklorystyczny "Krebane" w Brusach: XIV Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Dni Kultury Kaszubskiej" - udział Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, całkowity koszt realizacji zadania 300 000 zł, wnioskowana kwota dotacji 40 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację 33 239 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 3 739 zł).
 • Fundacja OCALMY OD ZAPOMNIENIA w Warszawie: Realizacja zdjęć do "PROJEKTU '68", całkowity koszt realizacji zadania 77 740 zł, wnioskowana kwota dotacji 35 900 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Fundacja "Wolność i Demokracja" w Warszawie: Rozwój portalu informacyjno-publicystycznego Polaków na Białorusi "Kresy24.pl", całkowity koszt realizacji zadania 490 500 zł, wnioskowana kwota dotacji 449 500 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację 321 500 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 30 000 zł).
 • Fundacja "Wolność i Demokracja" w Warszawie: Wydawanie czasopism dla polskiej mniejszości narodowej na Białorusi, całkowity koszt realizacji zadania 521 600 zł, wnioskowana kwota dotacji 417 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację 396 000 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 39 000 zł).
 • Centrum Współpracy Europejskiej "Młodzi Europejczycy" w Mszanie Dolnej: "Na zawsze taniec", całkowity koszt realizacji zadania 89 548 zł, wnioskowana kwota dotacji 15 310 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację w kwocie 15 310 zł.
 • Stowarzyszenie "Promyk" w Marzeninie: Doskonalenie i rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli języka polskiego i wychowawców przedszkoli polonijnych na Bukowinie rumuńskiej, całkowity koszt realizacji zadania 91 000 zł, wnioskowana kwota dotacji 66 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie przyznało i jednomyślnie dotację w kwocie 54 000 zł.

II. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie (zadania kontynuowane z lat ubiegłych)

 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": Remont Domu Polskiego w Buenos Aires, w Argentynie, czas realizacji inwestycji: 2006-2009, wnioskowana kwota dotacji 2 000 000 zł. Prezydium jednomyślnie zdecydowało o odłożeniu wniosku.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": Remont Szkoły Średniej w Daugavpilsie, na Łotwie, czas realizacji inwestycji 2005-2009, wnioskowana kwota dotacji 2 032 554 zł. Prezydium jednomyślnie zdecydowało o odłożeniu wniosku.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": Budowa Szkoły z Przedszkolem w Pojana Mikuli, w Rumunii, czas realizacji inwestycji 2007-2009, wnioskowana kwota dotacji 2 239 324 zł. Prezydium jednomyślnie zdecydowało o odłożeniu wniosku.