Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

W dniach 19 i 21 lutego 2008 r. odbyło się 11. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium zapoznało się z uwagami wniesionymi przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" oraz Fundację "Semper Polonia" po posiedzeniu Zespołu Finansów Polonijnych, na którym rozpatrywano ich wnioski.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

1. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Zakup środków trwałych dla organizacji polskich i polonijnych za granicą; całkowity koszt zadania - 17 001 zł, oczekiwana dotacja - 15 401 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w kwocie 15 401 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 1001 zł).

2. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 r.; całkowity koszt zadania - 72 703 191 zł, oczekiwana dotacja - 39 486 723 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację według wymienionych we wniosku obszarów, z podziałem na bloki programowe.

Prezydium zapoznało się z informacją o powstaniu zespołów parlamentarnych i przyjęło do wiadomości powołanie:

  • Parlamentarnego Zespołu Sportowego,

  • Zespołu Parlamentarzystów Województwa Śląskiego.