Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

16 stycznia 2008 r. odbyło się 8. posiedzenie Prezydium Senatu.

Marszałek Bogdan Borusewicz poinformował, że dyrektor Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej zwrócił się z prośbą o mianowanie przedstawiciela Senatu do rady tej fundacji w kadencji 2008-2009. Zgodnie z art. 8 pkt 1 ust.1 ustawy z 20 lutego 1997 r. o Fundacji CBOS w skład jej rady powinien wejść przedstawiciel powołany przez Prezydium Senatu. Członkowie prezydium wysunęli dwie kandydatury: dr Barbary Radziejowskiej-Fedyszak i prof. Jacka Kurczewskiego. Po przedyskutowaniu obu kandydatur marszałek Senatu zarządził głosowanie. Stosunkiem głosów trzy do jednego na przedstawiciela Senatu w Radzie Fundacji CBOS został wybrany prof. J. Kurczewski.

Prezydium Senatu rozpatrzyło oświadczenia senatorów o spełnieniu warunków do otrzymywania uposażenia senatorskiego.

Prezydium zapoznało się z informacją o powołaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Wychowania Młodzieży i przyjęło do wiadomości regulamin i skład osobowy zespołu.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym
oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie:

  • Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny: Muzealno-teatralny pobyt w Warszawie. Całkowity koszt realizacji zadania - 14 500 zł, wnioskowana kwota dotacji - 10 400 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację na jego wykonanie w wysokości 10 400 zł.
  • Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny: Wsparcie działalności Wspólnoty Młodej Polonii. Całkowity koszt realizacji zadania - 13 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 7800 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację na jego wykonanie w wysokości 7800 zł.
  • Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny: IX Dni Kultury Kresowej w Białymstoku. Całkowity koszt realizacji zadania - 13 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 5200 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację na jego wykonanie w wysokości 5200 zł.
  • Fundacja "Młoda Europa": "Na Szlaku Piastów - Korzenie Państwa Polskiego". Całkowity koszt realizacji zadania - 242 266 zł, wnioskowana kwota dotacji - 198 027 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację na jego wykonanie w wysokości 129 450 zł.
  • Fundacja Wileńszczyzna: Patria - Dom Spotkań Kresowych Studentów. Całkowity koszt realizacji zadania - 73 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 23 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację na jego wykonanie w wysokości 23 000 zł.
  • Fundacja Wileńszczyzna: Doposażenie polskich szkół na Litwie w niezbędne pomoce do nauki. Całkowity koszt realizacji zadania - 30 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 27 000 zł. Prezydium postanowiło wniosek odłożyć.
  • Fundacja Wileńszczyzna: www.kartapolaka.info.pl. Całkowity koszt realizacji zadania - 95 600 zł, wnioskowana kwota dotacji - 49 500 zł. Prezydium postanowiło wniosek odłożyć.
  • Lubelski Klub Polonijny: Kontynuacja w 2008 roku wydawania dwumiesięcznika "Forum Polonijne". Całkowity koszt realizacji zadania - 220 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 200 000 zł. Prezydium postanowiło wniosek odłożyć.
  • Fundacja "Oświata Polska za Granicą": Program bezpłatnej prenumeraty prasy dla środowisk polskich na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji zadania - 262 315 zł, wnioskowana kwota dotacji - 167 315 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację na jego wykonanie w wysokości 167 315 zł.

Ponadto prezydium wysłuchało informacji o wnioskach programowych Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Fundacji "Semper Polonia" oraz Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie", złożonych do Kancelarii Senatu na realizację zadań zleconych w br.

Podczas posiedzenia szefowa Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska przedstawiła informację na temat senatorów poprzedniej kadencji, którym nie przekazano odprawy z powodu nieuzupełnienia dokumentów finansowych. W załączonym wykazie znalazło się 16 byłych senatorów. Prezydium zaleciło wystosowanie w tej sprawie pism do przewodniczących klubów parlamentarnych.