Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

9 listopada br. odbyło się 1. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia rozpatrzono oświadczenia o spełnieniu warunków do otrzymania uposażenia senatorskiego lub wniosków o przyznanie uposażenia uzupełniającego złożonych przez senatorów VII kadencji. Podjęto także uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu otrzymywania przez senatorów dzienników urzędowych, druków senackich i sejmowych oraz kopert do korespondencji związanej z wykonywaniem mandatu.