Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 14
5 czerwca 2008 r.

obejmuje okres od 16 do 31 maja 2008 r.

 

Uroczyste zgromadzenie Posłów i Senatorów

Z prac komisji

  • 27 maja 2008 r.
  • 28 maja 2008 r.
  • 29 maja 2008 r.
  • Kontakty międzynarodowe

    Kronika senacka


    WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"