Poprzednia część, spis treści


Kronika senacka

1 stycznia 2008 r. w TV Polonia marszałek Bogdan Borusewicz przekazał życzenia świąteczne i noworoczne Polonii i Polakom za granicą:

Szanowni Państwo! Drodzy Rodacy!

Mijający rok obfitował w ważne wydarzenia. Wybraliśmy nowy parlament, zmienił się rząd. Następuje zmiana pokoleń. Młodzi ludzie chcą państwa nowoczesnego, którego nie będą musieli opuszczać, by zaspokoić swoje aspiracje.

Senat jest opiekunem Polaków rozsianych po całym świecie. Jako marszałek Senatu nadal będę zabiegał o zacieśnianie więzów między Macierzą i Polonią, będę otaczał opieką nową emigrację, będę działał na rzecz integracji Polonii i będę dążył do tego, by były respektowane prawa polskiej mniejszości narodowej.

We wrześniu ubiegłego roku wziąłem udział w III Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy. To była dobra okazja, by na ojczystej ziemi zastanowić się wspólnie, co trzeba zrobić, aby zachować tożsamość narodową. Zgodziliśmy się, że jedną z najistotniejszych spraw jest edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży polskiej poza granicami i stworzenie im warunków do nauki języka polskiego.

Szczególnie ciepło myślę o moich rodakach ze Wschodu, a zwłaszcza z Białorusi. Nasza pamięć i dobre myśli są im najbardziej potrzebne.

W imieniu Senatu Rzeczypospolitej i własnym wszystkim Polakom w kraju i za granicą w Nowym 2008 roku życzę dużo radości, spokoju i pomyślności w życiu osobistym, a także sukcesów zawodowych.

Wszystkiego najlepszego! Do Siego Roku!

* * *

10 stycznia 2008 r. w Senacie wicemarszałek Zbigniew Romaszewski spotkał się z grupą młodzieży z Polski i Niemiec - studentów germanistyki z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz maturzystów ze szkoły im. Ludwiga Archarda-Kollega z Paderborn.

Młodzież realizuje projekt "Obrońcy praw człowieka w byłej NRD i w komunistycznej Polsce". Interesuje ją sytuacja człowieka w systemie totalitarnym. Podczas spotkań z młodzieżą ówcześni dysydenci dzielą się swoimi wspomnieniami i zwierzeniami, m.in. na temat prześladowań, jakich wówczas doznali, a także o tym, jak potoczyły się ich dalsze losy.

Spotkanie, na prośbę gości, miało formę wywiadu. Pytania dotyczyły działalności opozycyjnej wicemarszałka Z. Romaszewskiego w czasach PRL i jego walki o prawa człowieka. Polscy studenci germanistyki przyjęli rolę moderatorów  dyskusji. Niemieckich licealistów, oprócz wydarzeń politycznych, żywo interesowały osobiste refleksje wicemarszałka, ówczesne odczucia i motywacje. 

Wicemarszałek Z. Romaszewski przypomniał historię tworzenia się w Polsce demokratycznej opozycji wobec systemu totalitarnego, mówił o zasadach konspiracji i represjach stosowanych przez ówczesną władzę. Wiele uwagi poświęcił kształtowaniu się solidarności społecznej w Polsce. Mówił też o wpływie zaangażowania politycznego na jego życie rodzinne.

* * *

11 stycznia 2008 r. w Senacie odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nominacje laureatom IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku", organizowanego pod honorowym patronatem prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Inicjatorami spotkania były Narodowa Rada Ekologiczna, której sekretarzem jest senator Michał Wojtczak (organizator imprezy), oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod przewodnictwem senatora Jerzego Chróścikowskiego. W gali wzięli udział laureaci - nominaci oraz liczni goście, m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Markowiak i główny inspektor ochrony środowiska Andrzej Jagusiewicz.

Nominacje i nagrody w Narodowym Konkursie Ekologicznym przyznawane są w czterech kategoriach:

  • samorząd przyjazny środowisku,
  • przedsiębiorstwo przyjazne środowisku,
  • promotor ekologii,
  • europejska nominacja ekologiczna.

W kategorii "samorząd przyjazny środowisku" wytypowano 19 urzędów miast i gmin oraz 2 starostwa powiatowe. Nominacje wręczali senator J. Chróścikowski i posłanka Elżbieta Streker-Dembińska. W kategorii "przedsiębiorstwo przyjazne środowisku" wskazano 12 firm, a nominacje wręczali Maria Suchy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie i były senator Marek Waszkowiak. W kategorii "promotor ekologii" nominacje odebrały 42 osoby. Wręczali je były senator Ryszard Sławiński i dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Janusz Łakomiec. W ramach konkursu przyznawana jest także "europejska nominacja ekologiczna". W tym roku wskazano 9 nominowanych. Nominacje wręczali poseł Witold Gintowt-Dziewałtowski i dyrektor generalny Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" Antoni Tokarczuk.

 


Poprzednia część, spis treści