Poprzednia część, spis treści


Kronika senacka

6 grudnia 2007 r. prezes Rady Ministrów Donald Tusk - na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych - powołał senatora Marka Rockiego do Rady Służby Publicznej do końca VII kadencji Senatu. W skład rady powołano także posłów Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego, Artura Górskiego, Stanisława Huskowskiego, Wiesława Wodę, Annę Zielińską-Głębocką i Wojciecha Żukowskiego (do końca VI kadencji Sejmu).

* * *

10 grudnia 2007 r. w Warszawie w wieku 84 lat zmarł Ryszard Reiff, senator I kadencji, działacz polityczny i publicysta.

Jako jedyny z 14 członków Rady Państwa 13 grudnia 1981 r. sprzeciwił się zatwierdzeniu uchwały o wprowadzeniu stanu wojennego i dekretu o stanie wojennym, za co został odwołany ze stanowiska.

Podczas II wojny światowej R. Reiff działał w ruchu oporu. Po wojnie był więziony na terenie ZSRR w obozie dla byłych AK-owców, z którego udało mu się zbiec.

Od 1946 r. pracował jako dziennikarz w tygodniku "Dziś i jutro", a w latach 1950-1953 był redaktorem naczelnym "Słowa Powszechnego". Kierował pracą organizacyjną Stowarzyszenia PAX jako jego wiceprzewodniczący (1976-1979), a następnie przewodniczący (1979- 1982). W latach 1981-1982 wchodził w skład Rady Państwa.

W latach 1989-1991 był senatorem z ramienia Komitetu Obywatelskiego, przewodniczącym Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. Przez cztery kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Związku Sybiraków.

* * *

11 grudnia 2007 r. w Warszawie, pod honorowym patronatem marszałka Bogdana Borusewicza, odbyła się międzynarodowa konferencja "Strategie sukcesu w samorządzie". Konferencję zorganizowano w ramach projektu "Dni Samorządu" skierowanego do liderów sektora publicznego i pracowników samorządów. Celem projektu jest edukacja i integracja środowiska samorządowego w Polsce.

Gościem honorowym konferencji był minister sportu i turystyki Mirosław Drzewiecki, który w swoim wystąpieniu powitalnym poruszył temat roli samorządów
w organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Minister sportu podkreślił,
że fakt przyznania Polsce i Ukrainie prawa do organizacji mistrzostw to duże wyróżnienie
i sukces, ale i ogromne zobowiązanie. Jego zdaniem, samorząd to najpoważniejszy partner
i wykonawca zobowiązań ciążących na Polsce.

Uczestnicy konferencji obradowali w czterech panelach tematycznych dotyczących bezpieczeństwa publicznego, zarządzania mieniem i nieruchomościami komunalnymi, źródeł finansowania infrastruktury oraz zarządzania usługami publicznymi. Wzięli w nich udział m.in. prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji Mariusz Sokołowski, marszałek województwa łódzkiego Włodzimierz Fisiak, skarbnik Miasta Wrocławia Marcin Urban.

Wykład inauguracyjny "Jak zbudować przedsiębiorcze miasto XXI wieku" wygłosił były burmistrz Miasta New Jersey Bret Schundler. Konferencję podsumował ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce H.E. Victor Ashe. W konferencji udział wzięły także udział profesor Ester Fuchs ze School of International and Public Affairs Columbia University, były doradca burmistrza Nowego Jorku Michaela Bloomberga oraz Julia Vitullo Martin, dyrektor Center for Rethinking Development, Manhatan Institute for Policy Research w Nowym Jorku.

Tego samego dnia wieczorem odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody dla najbardziej uznanych podziwianych samorządowców w Polsce. Nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymali:

  • Najbardziej Podziwiany Marszałek Województwa - marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik,
  • Najbardziej Podziwiany Prezydent Miasta - prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz,
  • Najbardziej Podziwiany Starosta - starosta Wolsztyna Ryszard Kurp,
  • Najbardziej Podziwiany Burmistrz - burmistrz Gostynina Włodzimierz Śniecikowski,
  • Najbardziej Podziwiany Wójt - wójt gminy Kleszczów Kazimiera Tarkowska.


Poprzednia część, spis treści