Prace Senatu

Spis opracowań Biura Analiz i Dokumentacji


Inne opracowania w 2011 roku

 pdf

Wysokość kar przewidzianych za naruszenia przepisów kodeksu drogowego (przestępstwa i wykroczenia) w wybranych krajach Unii Europejskiej Artur Dragan
Danuta Małgorzata Korzeniowska
Andrzej Krasnowolski
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
Ewa Fibingier, praktykantka
 

 pdf

Karta dużych rodzin w wybranych krajach europejskich Artur Dragan
Andrzej Krasnowolski
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
Ewa Fibingier, praktykantka
 

 pdf

Zasiłki rodzinne w wybranych państwach europejskich Artur Dragan
Andrzej Krasnowolski
Jagoda Tracz-Dral
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
Ewa Fibingier, praktykantka
 

 pdf

Urlopy parlamentarzystów Artur Dragan
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

 pdf

Polityka rodzinna we Francji i Szwecji na tle rozwiązań polskich Jagoda Tracz-Dral
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

 pdf

Koszty budowy autostrad i dróg głównych w wybranych państwach europejskich Artur Dragan
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

HTML

Materiał przygotowany na spotkanie przedstawicieli Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego z senacką Komisją Rodziny i Polityki Społecznej Andrzej Krasnowolski
Robert Stawicki
Jagoda Tracz-Dral
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

HTML

Material prepared for the meeting of the representatives of the Committee on Employment and Social Affairs of the European Parliament with the Senate Committee on Family and Social Policy Andrzej Krasnowolski
Robert Stawicki
Jagoda Tracz-Dral
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych