Prace Senatu

Spis opracowań Biura Analiz i Dokumentacji


Inne opracowania w 2010 roku

 pdf

Informacje na temat rynku hurtowego we Włoszech Artur Dragan
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

 pdf

Wybrane aspekty przygotowań węgierskiej prezydencji w UE w pierwszej połowie 2011 r. Szczepan Woronowicz
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

 pdf

Informacja na temat rozwiązań niemieckich dotyczących organizacji i zagadnień własnościowych giełd produktów rolno-spożywczych Artur Dragan
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych

 pdf

Informacja o mikro - i małych przedsiębiorstwach Artur Dragan
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

 pdf

Sytuacja gospodarcza w Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Estonii, na Litwie i Łotwie
oraz w Polsce - skutki kryzysu
Artur Dragan
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

 pdf

Węgry - Przygotowania do przewodnictwa w Unii Europejskiej w 2011 r. Szczepan Woronowicz
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

 pdf

Informacja o procedurze zmian nazw ulic oraz podmiotach ponoszących koszty przeprowadzanych zmian Andrzej Krasnowolski
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

 pdf

Bibliografia: lobbing, grupy nacisku 2009 Tomasz Skwarek
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
B-23

 pdf

Prezydencja szwedzka - wymiar parlamentarny Szczepan Woronowicz
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

 pdf

Wykaz spotkań międzyparlamentarnych podczas Prezydencji Republiki Czeskiej w Radzie Unii Europejskiej 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. D. M. Korzeniowska
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

 pdf

Grupa Wyszehradzka - z historii i o przyszłości Andrzej Krasnowolski
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

 pdf

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych jako sankcja za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwym - na przykładzie wybranych krajów europejskich D. M. Korzeniowska
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

 pdf

Rozwiązania prawne dotyczące starszych kierowców w Stanach Zjednoczonych (USA), Niemczech i Austrii Artur Dragan
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

 pdf

Syntetyczne omówienie raportu z 2007 r. pt. Fakty dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dane dotyczą w większości osób starszych, powyżej 64. roku życia. D. M. Korzeniowska
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

 pdf

Odnowienie prawa jazdy - kierowcy 80 letni i starsi na przykładzie Kanady (prowincja Ontario) D. M. Korzeniowska
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

 pdf

Informacja na temat wymagań stawianych kierowcom ze względu na ich wiek w zakresie konieczności przeprowadzania badań lekarskich w wybranych krajach D. M. Korzeniowska
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

 pdf

Prezydencja Hiszpańska w Radzie Unii Europejskiej D. M. Korzeniowska
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych