Prace Senatu

Spis opracowań Biura Analiz i DokumentacjiOpracowania tematyczne (OT) w 2011 roku

Nr zeszytu/ dokument w wersji PDF
Tytuł
Autor
Seria

 pdf

Zmiany Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1997-2011 w świetle projektów ustaw oraz uchwalonych nowelizacji Robert Stawicki
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-605

 pdf

Kształcenie obowiązkowe w wybranych krajach europejskich Jagoda Tracz-Dral
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-604

 pdf

Cyganie/Romowie w Polsce i w Europie: wybrane problemy historii i współczesności Andrzej Krasnowolski
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-603

 pdf

Finansowanie partii politycznych w wybranych krajach europejskich Artur Dragan
Danuta Małgorzata Korzeniowska
Jagoda Tracz-Dral
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-602

 pdf

Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki Artur Dragan
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-601

 pdf

Energetyka wiatrowa a społeczności lokalne Piotr Marczak
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-600

 pdf

Prawa mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych w prawie międzynarodowym i polskim Andrzej Krasnowolski
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-599

 pdf

Organy ochrony prawnej w wybranych krajach Unii Europejskiej Artur Dragan
Danuta Małgorzata Korzeniowska
Andrzej Krasnowolski
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-598

 pdf

Problematyka reprywatyzacji w wybranych krajach postkomunistycznych Artur Dragan
Robert Stawicki
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-597

 pdf

Przegląd regulacji dotyczących rejestracji gatunków zwierząt chronionych oraz handlu nimi w Polsce i wybranych krajach świata Artur Dragan
Danuta Małgorzata Korzeniowska
Andrzej Krasnowolski
Anna Stawicka
Robert Stawicki
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-588-A