Prace Senatu

Spis opracowań Biura Analiz i DokumentacjiOpracowania tematyczne (OT) w 2010 roku

Nr zeszytu/ dokument w wersji PDF
Tytuł
Autor
Seria

 pdf

Stanisław Sojczyński "Warszyc" - jeden z "żołnierzy wyklętych" Robert Stawicki
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-596

 pdf

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 Jagoda Tracz-Dral
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-595

 pdf

Finansowanie niemieckiego systemu opieki zdrowotnej Artur Dragan
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-594

 pdf

Statystyki posiedzeń Senatu 1989–2010 Tomasz Skwarek
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-593

 pdf

Finanse Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe Piotr Marczak
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-592

 pdf

Problematyka reprywatyzacji w świetle projektów ustaw w latach 1989-2010 Julita Rudzka, Anna Semenowicz, Robert Stawicki
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-591

 pdf

Instytucja wysłuchania publicznego Jagoda Tracz-Dral
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-590

 pdf

Wykorzystanie tłuszczu zwierzęcego jako biopaliwa - wybrane zagadnienia Piotr Marczak
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-589

 pdf

Problematyka rejestracji gatunków zwierząt chronionych oraz handlu nimi w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej Robert Stawicki i Andrzej Krasnowolski
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-588

 pdf

Zielone i Białe księgi Komisji Europejskiej Artur Dragan
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-587

 pdf

Zarys problematyki prawa kombatanckiego i organizacji kombatanckich
w II Rzeczypospolitej
Robert Stawicki
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-586

 pdf

Zielona księga - Ochrona lasów i informacje o lasach w UE: przygotowanie lasów na zmianę klimatu Piotr Marczak
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-585

 pdf

Wybrane zagadnienia z dwudziestoletniej ewolucji samorządu terytorialnego dr Andrzej Krasnowolski
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-584

 pdf

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na tle wybranych rozwiązań legislacyjnych Jagoda Tracz-Dral
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-583

 pdf

Informacja o pakiecie ustaw dotyczących reformy nauki polskiej przyjętych na 63. posiedzeniu Sejmu
w dniu 18 marca 2010 r.
Andrzej Krasnowolski
Robert Stawicki
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-582

 pdf

Historia honorowego protektoratu sprawowanego nad polskim harcerstwem przez przywódców państwa polskiego
od 1920 roku
Robert Stawicki
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-581

 pdf

Energetyka - wybrane zagadnienia Piotr Marczak
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-580

 pdf

Uprawnienia kombatantów i osób represjonowanych czasu wojny i okresu powojennego.
Czy istnieje potrzeba zmian?
Robert Stawicki
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-579

 pdf

Koncepcje systemów wyborczych Andrzej Krasnowolski
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-578-2

 pdf

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych Artur Dragan
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
OT-577