Michał Okła

Michał Okła
Zmarł 2.10.2016 r.

Okręg wyborczy nr 32 (Kielce)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Michał OKŁA

Urodził się 29 września 1953 r. w Skarżysku-Kamiennej.

W 1977 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku.

Od 1977 r. pracował w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, początkowo jako stażysta, asystent, a następnie zastępca ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (1991-1997). W latach 1979-1982 był kierownikiem Oddziału Pomocy Doraźnej. W 1989 r., w wyniku konkursu, został dyrektorem Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej i funkcję tę pełnił do czerwca 2005 r.

W latach 1990-1994 był radnym Rady Miasta Skarżysko-Kamienna, od 1998 do 1999 r. - członkiem Zarządu Miasta i radnym Rady Powiatu Skarżyskiego. W latach 2002-2005 był radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Od 2003 do 2005 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej województwa świętokrzyskiego. W latach 1991-2005 był delegatem Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej i rzecznikiem odpowiedzialności lekarskiej.

W 2003 r. został laureatem konkursu "Skarżyszczanin 80-lecia".

Jest prezesem Rady Nadzorczej Fundacji "Daj szansę" promującej młode talenty.

Jest członkiem NSZZ "Solidarność".

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, jest członkiem Rady Krajowej tej partii.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o komisji)

Członek Komisji Zdrowia (o komisji)

Oświadczenia senatorskie      rejestr korzyści

ur. 1953 r.
wykształcenie wyższe
zawód: lekarz medycyny