Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Michała Okłę,

VI kadencja

 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie planowanych działań Ministerstwa Sprawiedliwości ograniczających właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy (odpowiedź) w sprawie wyrównań rent i emerytur wyliczonych zgodnie z obniżoną kwotą bazową z lat 1993-1998 r.
 • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do RPO w sprawie inwalidów wojennych i ich rodzin.
 • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do prezesa NFZ w sprawie NZOZ Feniks (odpowiedź), (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministrów: finansów (odpowiedź) i zdrowia (odpowiedź) w sprawie ZOZ we Włoszczowie.
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie przygotowania zwłok do wydania ich osobom uprawnionym (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wycofania z użytku pomp infuzyjnych firmy Kwapisz (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie systemu kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie kosztów z tytułu windykacji należności, które ponoszą placówki służby zdrowia (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie protestów pracowników służby zdrowia (odpowiedź).