Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Jerzego Szmita,
VI kadencja

 • 38. posiedzenie Senatu, 4 września 2007 r., oświadczenie skierowane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do głównego inspektora farmaceutycznego w sprawie konkurencji na rynku farmaceutycznym (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie emerytów wojskowych (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 29 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie wzoru dowodu osobistego (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie dzierżawy obwodu łowieckiego nr 246 (OL. 118) w Nadleśnictwie Stare Jabłonki (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 22 lutego 2007 r., oświadczenie wspólne z sen. D. Arciszewską-Mielewczyk, skierowane do premiera w sprawie roszczeń zgłaszanych przez byłych obywateli Rzeczypospolitej (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie bazy śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanej na terenie lądowiska 108. Szpitala Wojskowego z przychodnią SP ZOZ w Ełku (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie Koła Łowieckiego "Leśnik" w Starych Jabłonkach (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministrów: sprawiedliwości (odpowiedź) i edukacji (odpowiedź) w sprawie młodocianych przestępców.
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie inscenizacji bitwy grunwaldzkiej (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie podziału środków przyznanych Polsce e przez Unię Europejską na lata 2007-2013 (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie inscenizacji bitwy pod Grunwaldem.
 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie negocjacji między regionalnymi rozgłośniami Polskiego Radia a spółką TP EmiTel w sprawie stawek za przesył sygnału (odpowiedź).
 • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie ujednolicenia stref numerycznych w granicach jednego województwa (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie możliwości przeznaczania 1% podatku dochodowego na wskazany cel (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie monopolu firmy Emitel (odpowiedź).
 • 4.posiedzenie Senatu, 5 stycznia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu i budownictwa w sprawie telekomunikacyjnych stref numeracyjnych (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra ochrony środowiska (odpowiedź) i ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) dotyczące uchylenia przez wojewodę warmińsko-mazurskiego rozporządzeń w sprawie planów ochrony czterech parków krajobrazowych.
 • 2. posiedzenie Senatu, 15 listopada 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra ochrony środowiska i ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) dotyczące uchylenia przez wojewodę warmińsko-mazurskiego rozporządzeń w sprawie planów ochrony czterech parków krajobrazowych.