Jan Szafraniec

Jan Szafraniec

Okręg wyborczy nr 23 (Białystok)

Kandydat Komitetu Wyborczego Ligi Polskich Rodzin

Senator II kadencji Senatu RP


Urodził się w 1939 roku w Żabnie, w powiecie krasnystawskim.

Ukończył studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uzyskując tytuł magistra filozofii chrześcijańskiej. Odbył także studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie otrzymał stopień doktora nauk medycznych. Jest psychologiem klinicznym i lekarzem psychiatrą.

Pracuje jako adiunkt w Akademii Medycznej w Białymstoku.

W latach 1993-1995 był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powołanym przez Senat, w latach zaś 1995-1999 - przez prezydenta. W 1995 był inicjatorem powołania i współzałożycielem Stowarzyszenia Ochrony Radiosłuchacza i Telewidza w Polsce. W 1999 jako pomysłodawca i koordynator przyczynił się do utworzenia Porozumienia Polskich Nadawców Radiowych i Telewizyjnych "Przyjazne media".

W latach 1986-1990 był członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej. Od 1990 do 1993 przewodniczył Biskupiej Radzie Społecznej Archidiecezji w Białymstoku. Jest członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku. Należy do Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum" i do Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich.

Od 1997 jest Kawalerem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Jego dewizą życiową jest: "Omnia mea mecum sunt" ("Wszystko, co posiadam, noszę w sobie").

Bezpartyjny.

Żonaty, ma dwóch synów.


Członek Komisji Kultury i Środków Przekazu (o komisji)

Przewodniczący Koła Senatorskiego Ligi Polskich Rodzin (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści