Jerzy Kazimierz Smorawiński

Jerzy Kazimierz Smorawiński

Okręg wyborczy nr 38 (Poznań)

Kandydat Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego

Senator IV kadencji Senatu RP


Urodził się w 1942 roku w Poznaniu w wielopokoleniowej rodzinie o tradycjach kupieckich.

W 1965 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. W latach 1971-75 uzyskał I i II stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych i II stopień z zakresu medycyny sportowej. Uzupełniał kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w stażach w Jordan Hill College w Glasgow (1978) i Instytucie Medycyny Sportowej w Kolonii (1982, 1984). W 1980 uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 1991 doktora habilitowanego nauk medycznych. W 1992 został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, w 2001 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

W latach 1975-1999 kierował Wojewódzką Przychodnią Sportowo-Lekarską w Poznaniu. W 1984 rozpoczął pracę w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, początkowo jako adiunkt, a od 1985 jako kierownik zakładu, w 1992 zaś objął kierownictwo Katedry Medycyny Sportowej AWF. Od 1996 pełni funkcję rektora AWF, w 1999 został wybrany na drugą kadencję. Jest też przewodniczącym Kolegium Rektorów Miasta Poznania.

Opublikował 65 prac oryginalnych i szereg opracowań poglądowych w specjalistycznych wydawnictwach polskich i zagranicznych.

Od dwóch kadencji przewodniczy Polskiemu Towarzystwu Medycyny Sportowej, jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Sportu w Warszawie.

Od 1974 do 2000 był lekarzem kadry narodowej hokeja na trawie. W 1976 został członkiem zarządu Polskiego Związku Hokeja na Trawie, pełnił funkcję wiceprezesa, a od 1991 do 2001 - prezesa. Przez dwie kadencje był członkiem Rady Międzynarodowej Federacji Hokeja na Trawie. Od 1994 pełni funkcję doradcy medycznego Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Hokeja na Trawie.

W latach 1993-1995 przewodniczył Radzie ds. Kultury Fizycznej i Sportu przy Prezydencie RP. W 1993 został przewodniczącym Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

W Senacie IV kadencji był członkiem komisji: Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Nauki i Edukacji Narodowej. Był członkiem delegacji polskiej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Reprezentuje Polskę w Grupie Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma jedną córkę.


Członek: Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (o komisji)

Komisji Spraw Unii Europejskiej (o komisji)

Członek Koła Senatorów Ludowych i Niezależnych (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści