Krzysztof Marek Piesiewicz

Krzysztof Marek Piesiewicz

Okręg wyborczy nr 18 (Warszawa)

Kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców - Blok Senat 2001

Senator II i IV kadencji Senatu RP


Urodził się w 1945 roku w Warszawie.

W 1970 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Odbył aplikację sędziowską i adwokacką. Od 1973 prowadzi praktykę adwokacką i jest obrońcą w procesach karnych, specjalizował się również w sprawach rodzinnych i obronie dóbr osobistych.

W okresie stanu wojennego był obrońcą w licznych procesach politycznych, m.in. w procesie "Solidarności" Huty Warszawa, "Solidarności" Ursusa, Komisji Krajowej "Solidarności", Radia "Solidarność", Konfederacji Polski Niepodległej. Występował jako oskarżyciel posiłkowy w procesach o uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki, a także jako obrońca w sprawie płk. Ryszarda Kuklińskiego. Był współzałożycielem i wiceprzewodniczącym rozwiązanego 13 grudnia 1981 Stowarzyszenia Opieki nad Więźniami "Patronat". Przez wiele lat zasiadał w Radzie Adwokackiej, działał także jako ekspert NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze. Prowadził wykłady dla aplikantów adwokackich i był członkiem komisji egzaminacyjnej.

Jest współautorem scenariuszy filmowych do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, m.in. "Bez końca", "Dekalog", "Podwójne życie Weroniki", "Trzy kolory". Scenariusze te wielokrotnie nagradzano, m.in. europejską nagrodą filmową Felix, na festiwalach w Cannes, San Sebastian, Wenecji, Berlinie, Gdańsku. Został laureatem głównej nagrody na Festiwalu Praw Człowieka w Strasburgu i nagrody Światowego Jury Ekumenicznego. Scenariusz filmu "Trzy kolory - czerwony" otrzymał nominację do Oskara. Scenariusze do tych filmów przetłumaczono na 10 języków i wydano w formie książkowej.

Jest członkiem Amerykańskiej Akademii Filmowej i francuskiej SACD. Zasiadał w Radzie Etyki Mediów, Radzie Programowej Telewizji Polskiej SA, Radzie Programowej Studium Generale Europa przy Uniwersytecie im. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest publicystą wielu tygodników i miesięczników.

W Senacie II kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej, a także członkiem komisji: Praw Człowieka i Praworządności oraz Spraw Zagranicznych. W Senacie IV kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności, był członkiem komisji: Obrony Narodowej oraz Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.

Ma dwoje dzieci.


Członek Komisji Kultury i Środków Przekazu (o komisji)

Przewodniczący Klubu Senatorskiego "Blok Senat 2001" (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści