Bogusław Mąsior

Bogusław Mąsior

Okręg wyborczy nr 12 (Kraków)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Senator III kadencji Senatu RP


Urodził się w 1947 roku w Chrzanowie w wielodzietnej rodzinie robotniczej.

W 1971 ukończył studia w zakresie chemii na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1971 rozpoczął pracę w Południowych Zakładach Przemysłu Skórzanego "Chełmek" w Chełmku, kolejno jako stażysta, technolog i kierownik wydziału. W latach 1977-1996 był dyrektorem Fabryki Obuwia "Chełmek" w Będzinie, a w latach 1998-1999 - prezesem zarządu "Butbędzin" w tym mieście. Od 1999 do września 2001 pełnił funkcję dyrektora regionu południowego "Bakoma" SA z siedzibą w Krakowie.

Jest współautorem wielu wniosków racjonalizatorskich i patentów. Był współzałożycielem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, a obecnie zasiada w jej senacie.

W 1994 został członkiem Rady Głównej Business Center Club, od 1994 - członkiem Prezydium Zarządu Krajowego Towarzystwa "Polska-Wschód" i przewodniczącym Rady Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów. Jest też członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej, przewodniczącym Komitetu Polityki Gospodarczej.

W latach 1999-2001 był radnym Rady Powiatu Chrzanowskiego.

W Senacie RP III kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki Narodowej, pracował także w Podkomisji ds. Polityki Regionalnej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Przewodniczył grupom bilateralnym: polsko-włoskiej i polsko-japońskiej.

Należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jest wiceprzewodniczącym Rady Małopolskiej tej partii.

Żonaty, ma dwóch synów.


Członek: Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (o komisji)

Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem" (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści