Bogusław Litwiniec

Bogusław Litwiniec

Okręg wyborczy nr 3 (Wrocław)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Senator IV kadencji Senatu RP


Urodził się w Ostrogu nad Horyniem (Wołyń). Ojciec był leśnikiem. Po wojnie rodzina przeniosła się na Dolny Śląsk.

Ukończył szkołę średnią w Kłodzku, a następnie studia w zakresie fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach, w latach 1956-1960, pracował jako asystent na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1969 ukończył studium na uniwersytecie w Nancy, otrzymując dyplom z zakresu teatru i dramaturgii.

W końcu lat pięćdziesiątych założył studencki teatr "Kalambur", który występował w większości krajów Europy, w USA i Kanadzie. Wyreżyserował m.in. spektakl "W rytmie słońca" (1970) wg poematu Urszuli Kozioł, stanowiący wówczas kultową wypowiedź ruchu młodej kultury. W latach 1967-1993 organizował we Wrocławiu międzynarodowy festiwal Teatru Otwartego. W 1991 teatr "Kalambur" przekształcił w regionalne Centrum Partnerstwa Europejskiego, stanowiące siedzibę teatru, galerii, biura wydawniczego, szeroko wykorzystujące multimedia w inicjatywach kulturalnych i edukacji społecznej.

Uprawia publicystykę społeczno-kulturalną. Jest autorem "21 przekonań sztuki otwartej" - próby syntezy ideałów kontrkultury.

Przewodniczy Stowarzyszeniu Europejskich Więzi we Wrocławiu. Jest też członkiem międzynarodowej organizacji Centre Europeen de la Culture w Genewie.

W latach 1994-2001 był radnym miasta Wrocławia.

W Senacie IV kadencji wchodził w skład Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.

Przez wiele lat, aż do rozwiązania, był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, obecnie należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Żonaty, ma syna.


Członek: Komisji Kultury i Środków Przekazu (o komisji)

Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem" (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści