Marian Żenkiewicz

Marian Żenkiewicz

Okręg wyborczy nr 5 (Toruń)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Poseł na Sejm RP X, I i II kadencji
Senator IV kadencji Senatu RP


Urodził się w 1945 roku w Toruniu.

W 1971 ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej, a w 1977 na Wydziale Matematycznym, Fizycznym i Chemicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1977 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1990 - doktora habilitowanego z zakresu inżynierii materiałowej. W 1983 ukończył Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim.

W latach 1971-1972 był pracownikiem naukowym Politechniki Gdańskiej. Następnie, przez 4 lata, pracował jako główny energetyk w Zakładach Włókien Sztucznych "Elana" w Toruniu. Od 1976 był pracownikiem naukowym, a w latach 1981-1990 - dyrektorem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn i Urządzeń Chemicznych "Metalchem" w Toruniu. Od 1992 jest profesorem nadzwyczajnym Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Jest autorem ponad 150 publikacji, głównie z dziedziny inżynierii materiałowej i energetyki w krajowych oraz zagranicznych wydawnictwach naukowo-technicznych. W swym dorobku ma kilkanaście patentów oraz dwie monografie.

Jest przewodniczącym Rady Naukowej w Instytucie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem" w Toruniu oraz wiceprzewodniczącym Rady Naukowej w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Opakowań w Warszawie, a także wiceprzewodniczącym komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego "Polimery". Przewodniczy Komisji Naczelnej Organizacji Technicznej do spraw Oceny Osiągnięć Technicznych Miasta Torunia.

W latach 1966-1968 był akademickim mistrzem Polski, a w latach 1991-2001 - mistrzem Polski weteranów w biegach długich i chodzie.

W Sejmie X kadencji pracował w Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego. Jako poseł I kadencji należał do dwóch komisji: Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego. W Sejmie II kadencji przewodniczył Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W Senacie IV kadencji był członkiem komisji: Praw Człowieka i Praworządności oraz Nauki i Edukacji Narodowej.

Należy do Polymer Processing Society, Stowarzyszenia Inżynierów, Techników i Mechaników Polskich oraz do Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, członek Rady Krajowej i Wojewódzkiej, przewodniczący Rady Powiatowej tej partii w Toruniu.

Żonaty, ma dwie córki.


Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem" (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści