Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Mariana Żenkiewicza

V kadencja