Zbigniew Kruszewski

Zbigniew Kruszewski

Okręg wyborczy nr 15 (Płock)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Senator IV kadencji Senatu RP


Urodził się w 1949 roku w Płocku w rodzinie rzemieślniczej.

Ukończył studia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. W 1982 uzyskał stopień doktora w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie.

Od 1973 pracuje w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Politechniki Warszawskiej w Płocku. Zajmuje się tematyką naukową związaną z mechaniką układu pojazd-teren. Jest kierownikiem szeregu prac badawczych oraz autorem ekspertyz i opinii technicznych.

Podejmuje również tematykę badawczą związaną z organizacją i pedagogiką niepaństwowego szkolnictwa wyższego. Ma w swoim dorobku ponad sto opracowań naukowych i dydaktycznych.

Jest współorganizatorem (od 1991) Zespołu Oświatowo-Konsultacyjnego "Profesor", który tworzył jedne z pierwszych szkół niepaństwowych w Polsce. Aktualnie zespół prowadzi ponad piętnaście szkół w różnych miastach.

Jest założycielem Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, od 1994 pełni funkcję kanclerza tej szkoły.

Należy do kilku stowarzyszeń naukowych i naukowo-technicznych. Zasiada w zarządzie Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Jest rzeczoznawcą Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Polskiego Związku Motorowego oraz rzeczoznawcą maszyn rolniczych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP).

W Senacie IV kadencji pracował w komisjach: Nauki i Edukacji Narodowej oraz Spraw Emigracji i Polaków za Granicą.

Należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest członkiem władz miejskich, wojewódzkich i krajowych tej partii.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Emigracji i Polaków za Granicą (o komisji)

Członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści