January Bronisław Bień

January Bronisław Bień

Okręg wyborczy nr 27 (Częstochowa)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy

 


 Urodził się w 1943 roku w Dąbrowie Górniczej.

Jest absolwentem Technikum Energetycznego w Sosnowcu.

W latach 1961-1964 był podchorążym Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie na kursie pilotażu. W 1964 rozpoczął pracę zawodową jako technik w Dąbrowskich Zakładach Naprawczych Przemysłu Węglowego w Dąbrowie Górniczej. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1970). W 1977 uzyskał stopień doktora na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej, a w 1987 - doktora habilitowanego na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W 1996 został profesorem tytularnym. W latach 1970-1972, pracował jako inżynier w Sosnowieckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. W latach 1972-1988 był asystentem i adiunktem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 1988 pracuje w Instytucie Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Od 1993 z roczną przerwą pełni funkcję jego dyrektora. W 1996 został prorektorem do spraw nauki Politechniki Częstochowskiej.

Jest specjalistą z zakresu ochrony środowiska, autorem ponad 150 publikacji z zakresu inżynierii i ochrony środowiska, w tym 6 książek i monografii, a także autorem i współautorem 15 patentów i zgłoszeń patentowych. Był promotorem czterech prac doktorskich oraz ponad 200 prac inżynierskich i magisterskich. Recenzował ponad 100 projektów i ekspertyz naukowych. Opiniował ustawy dotyczące ochrony środowiska.

Jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej, Sekcji Inżynierii Sanitarnej oraz Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. Jest także redaktorem naczelnym kwartalnika "Inżynieria i Ochrona Środowiska", wydawanego przez Komitet Inżynierii Środowiska PAN.

Jest członkiem rad naukowych instytutów naukowych i przewodniczy Radzie Naukowej Instytutu Badawczo-Rozwojowego "Barowent" w Katowicach.

Należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska (o komisji)

Członek: Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (o komisji)

Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o klubie)


Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści