Tadeusz Bartos


Tadeusz Bartos

Zmarł 17 lutego 2012 r.
Okręg wyborczy nr 32 (Kielce)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy

 


Urodził się w 1937 roku w miejscowości Ossa, gmina Odrzywół, w powiecie opoczyńskim.

W 1955 ukończył zasadniczą szkołę zawodową w Tomaszowie Mazowieckim, a następnie (1964) wieczorowe technikum ekonomiczne w Radomiu. W 1974 uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Od 1955 - z przerwą na odbycie zasadniczej służby wojskowej - pracował w Wojewódzkim Zarządzie Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", od 1960 jako kierownik Działu Handlowego Maszyn Rolniczych. W 1968 został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw handlowych w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Sprzętem Rolniczym "Agroma" w Radomiu. Nadzorował budowę obiektów tej firmy w Kielcach. Po jej zakończeniu objął stanowisko naczelnego dyrektora kieleckiej "Agromy". Odwołany w 1989 wygrał konkurs i ponownie został dyrektorem naczelnym tej firmy. Od 1994 sprawuje funkcję zarządcy Państwowego Przedsiębiorstwa "Agroma", powierzoną mu przez organ założycielski (wojewodę).

Jest członkiem Naczelnej Organizacji Technicznej. Pełni funkcję przewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych oraz Komisji Rewizyjnej Rady Głównej LZS. Należy do Branżowego Związku Zawodowego Pracowników przy PHSR "Agroma" w Kielcach.

Należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jest członkiem Rady Wojewódzkiej tej partii.

Żonaty, ma dwie córki.


Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (o komisji)

Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o klubie)


Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści