Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 95
5 października 2005 r.

obejmuje okres od 16 do 30 września 2005 r.

 

Z prac komisji senackich
27 września 2005 r.

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"