Diariusz Senatu RP: spis treści, następna część dokumentu


PREZYDIUM SENATU

UCHWAŁY

UCHWAŁA nr 206
PREZYDIUM SENTU z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zlecenia Fundacji Młodej Polonii "Polska - Europa - Świat" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA nr 207
PREZYDIUM SENATU z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA nr 208
PREZYDIUM SENATU z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Mazurskie Centrum Żeglarstwa" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA nr 209
PREZYDIUM SENATU z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zlecenia Caritas Diecezji Sosnowieckiej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA nr 210
PREZYDIUM SENATU dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA nr 211
PREZYDIUM SENATU z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA nr 212
PREZYDIUM SENATU z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA nr 213
PREZYDIUM SENATU dnia 29 maja 2003 r. zmieniająca uchwałę nr 140 Prezydium Senatu z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA nr 214
PREZYDIUM SENATU z dnia 29 maja 2003 r. zmieniająca uchwałę nr 174 Prezydium Senatu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA nr 215
PREZYDIUM SENATU z dnia 29 maja 2003 r. zmieniająca uchwałę nr 130 Prezydium Senatu z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA nr 216
PREZYDIUM SENATU z dnia 29 maja 2003 r. zmieniająca uchwałę nr 161 Prezydium Senatu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA nr 217
PREZYDIUM SENATU dnia 29 maja 2003 r. zmieniająca uchwałę nr 160 Prezydium Senatu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA nr 218
PREZYDIUM SENATU z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Musica Antiqua" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA nr 219
PREZYDIUM SENATU z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA nr 220
PREZYDIUM SENATU z dnia 29 maja 2003 r.w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Międzynarodowe Targi Chleba" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA nr 221
PREZYDIUM SENATU z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA nr 222
PREZYDIUM SENATU z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zlecenia Fundacji "O Uśmiech Dziecka" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA nr 223
PREZYDIUM SENATU z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zlecenia Fundacji "O Uśmiech Dziecka" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA nr 224
PREZYDIUM SENATU z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Ochotniczych Hufców Pracy zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA nr 225
PREZYDIUM SENATU z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Dzieci zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA nr 226
PREZYDIUM SENATU z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA nr 227
PREZYDIUM SENATU z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zlecenia Sokołowskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA nr 228
PREZYDIUM SENATU z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zlecenia Fundacji Młodej Polonii "Polska - Europa - Świat" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA nr 229
PREZYDIUM SENATU z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zlecenia Towarzystwu Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "Ojcowizna" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA nr 230
PREZYDIUM SENATU z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA Nr 231
PREZYDIUM SENATU z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Wykładowców, Konsultantów i Lektorów "Pro-Akademia" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA nr 232
PREZYDIUM SENATU z dnia 12 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę nr 131 Prezydium Senatu z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 20
03 r.

UCHWAŁA nr 233
PREZYDIUM SENATU z dnia 29 maja 2003 r. zmieniająca uchwałę nr 138 Prezydium Senatu z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

UCHWAŁA nr 234
PREZYDIUM SENATU z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.


Diariusz Senatu RP: spis treści, następna część dokumentu